KostrenaKreativa

Bespovratna sredstva za najbolje inovatore u PGŽ za 2023.

Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija Primorsko-goranske županije objavilo je natječaj za izbor osoba s područja županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2023. godini.

Opći uvjeti

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe – autori inovacija s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije. Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) Ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom 2022. ili 2023. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom kao ni inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina.

Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija. Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina) čije će prijave patenata moći ostvariti više bodova u odnosu na ostale prijave. Prijave koje ne prođu bodovni prag od minimalno 35% od ukupno mogućih bodova, neće biti sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima.

Popis obavezne dokumentacije

  • Popunjen obrazac  koji mora sadržavati opis inovacije, sažetak opisa, slike, skice ili fotografije. Preporuka je da se uz navedeno priloži i opis prednosti inovacije, dodatna objašnjenja te doda životopis, profesionalni razvitak i angažman autora inovacije u inovacijskoj djelatnosti.
  • Preslika osobne iskaznice i dokaz o žiro računu.
  • Preslika Obrasca P1 ili D1 ovjerena pri DZIV ili patentni spis, odnosno spis o priznatom dizajnu ili preslika rješenja.

Ostale odredbe

Prijave dostavljene bez tražene dokumentacije i van roka neće se razmatrati. Povjerenstvo ima pravo pretraživati dostupne baze podataka i utvrđivati inovativnost inovacije te na temelju nedostatka navedenog odbiti zahtjev.

S inovatorom se sklapa ugovor o sufinanciranju razvoja inovacije bespovratnim poticajnim sredstvima.

Prijave se dostavljaju u pisanoj formi i na ispunjenom i potpisanom Obrascu prijave na natječaj O-23 s pripadajućom obveznom dokumentacijom.

Prijave se mogu dostaviti osobno u pisarnicu ili poštom u omotnici na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Riva 10 2 51000 Rijeka, s naznakom: “Natječaj za inovatore“

Rok za podnošenje prijava s prilozima je petak 13. listopada 2023.

Potpisom na obrascu prijave na natječaj za inovatore daje se privola Primorsko-goranskoj županiji za prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe provedbe predmetnog natječaja te praćenja stanja prijavljene inovacije, a u skladu važećom zakonskom regulativnom kojom se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do 20. prosinca 2023. na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.