KostrenaZanimljivosti

Biološki monitoring (biomonitoring) mještana Općine Kostrena

Istraživanje odobreno od Etičkog povjerenstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo istražuje i zaključuje o stanju zdravlja i bolesti stanovništva.

Na području Kostrene već je započeo biomonitoring mještana s ciljem ocjenjivanja utjecaja okolišnih spojeva na stvaranje potencijalnog zdravstvenog rizika.

Odabir ispitanika

Ispitanike ćemo odrediti na temelju prostorne raspodjele, zdravstvenog stanja i spremnosti na uključivanje u istraživanje. Dosad je tijekom studenoga i prosinca 2020. ispitano 20 ljudi s područja općine Kostrena, koji su zadovoljili sve kriterije ispitivanja i postali sastavni dio ispitne skupine. Cilj nam je imati što veću skupinu kako bi rezultati bili kvalitetniji. – ističe voditelj projekta dr. sc. Aleksandar Bulog, izv. prof.

Kriteriji za izbor ispitanika:

 • punoljetan (18 – 65 godina)
 • poslovno sposoban
 • živi na području Kostrene duže od 5 godina
 • nema menstrualni ciklus (ispitanici ženskoga spola) u trenutku ispitivanja
 • nema zdravstvenih problema sa jetrom
 • nema zdravstvenih problema (zubobolja, glavobolja, bolovi u tijelu, vrtoglavice, nesanice, mučnine, proljevi) posljednjih mjesec dana
 • ne upotrebljava lijekove posljednjih mjesec dana
 • nepušač
 • ne boluje od bronhalne astme, kronične opstruktivne bolesti pluća, akutne respiratorne    infekcije
 • nije djelatnik u naftnoj rafineriji ili drugoj industriji koja može korespondirati s ekspozicijama iz CZGO Marišćina
 • unutar 24 sata nije bio izložen bojama i lakovima za drvo ili metal.

Anketom do temeljnih podataka

Pitanja na koja odgovara svaki ispitanik daje ključne informacije o tome je li način života, loše navike, slobodna aktivnost, način prehrane i čitav niz drugih parametara mogao utjecati na povećanje unosa određenog okolišnog zagađivala neovisno o mjestu stanovanja i blizini samoga deponija.

Anketa o zdravstvenom stanju, životnim i prehrambenim navikama ispitanika predstavlja provjereni znanstveni alat kojim se služe sve relevantne znanstvene i stručne institucije uključujući i WHO (World Health Organization).

Putem ankete odredit će se energetska i hranjiva vrijednost cjelodnevnih obroka, a svi dobiveni rezultati usporedit će se s preporučenim vrijednostima. Time će se dobiti i podatci o rizičnim faktorima koji mogu imati dokazani utjecaj na razinu otpornosti samoga organizma ispitanika na negativan utjecaj promatranog okolišnog faktora.

Odabrane metode za istraživanje u sklopu biološkog monitoringa uključuju spirometriju, istraživanja pojedinih tvari u urinu i krvi.

Spirometrijska mjerenja dinamičkih i statičkih plućnih funkcija

Spirometrija se obavlja u Domu zdravlja, nakon samog uzimanja uzoraka krvi i urina. Svakom ispitaniku će se odrediti dinamičke i statičke plućne funkcije pomoću specijalnog digitalnog mobilnog Spirometra (Winspiro-PRO 1.3; Roma; Italy), koji u sebi sadrži kompletnu programsku opremu i informatičku podršku za preciznu dijagnostiku dinamičkih plućnih funkcija.

Mjerenja koncentracija BTEX-a u urinu ispitanika

Na svim odabranim ispitanicima će se mjeriti koncentracija BTEX-a u urinu (neinvazivna tehnika) metodom plinske kromatografije. Analize će se izvršiti u akreditiranim laboratorijima NZZJZ PGŽ-a i laboratorijima Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) iz Zagreba kao kontrolnog laboratorija. Određivanje benzena kao najopasnijeg lako hlapivog aromata za ljudsko zdravlje predstavlja glavni pokazatelj prisutnosti VOC spojeva (engl. Volatile organic compounds) koji su karakteristični za deponijske plinove.

Određivanje izražaja enzima Matriks metaloproteinaze-9 i Matriks etaloproteinaze-2 (MMP-9 i MMP-2) i Tkivnih inhibitora TIMP-1 i TIMP-2 u urinu ispitanika

Parametri koji će se istražiti, predstavljaju kvalitetne pokazatelje ranih imunoloških promjena kada je ljudski organizam izložen određenim okolišnim zagađivalima kao što su spojevi koji nastaju u neposrednoj blizini deponija.

Određivanje koncentracija razgradnih metabolita benzena u ljudskome urinu

Riječ je o određivanju koncentracija dvaju visokospecifičnih bioindikatora u ljudskome urinu, koji ne mogu nastati niti jednim metaboličkim putem u organizmu te predstavljaju objektivan dokaz izloženosti benzenu isključivo iz okoliša.

 

Pozivaju se mještani, koji zadovoljavaju propisane kriterije za izbor ispitanika, da više informacija o biološkom praćenju utjecaja okolišnih čimbenika na zdravlje populacije potraže u Domu zdravlja Kostrena, u Epidemiološkom odsjeku NZJZ-a na broju telefona: 505-922, 505-921.