KostrenaOpćina - prijatelj djeceŠkolaVrtić

Biti prijatelj djece više je od isticanja šarene table

Svi smo složni u tome da djeci želimo omogućiti bolje uvjete za rast i razvoj.

Općina Kostrena je od svog osnutka aktivno posvećena unapređenju zdravlja, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, sporta i rekreacije, kulture i drugih aspekata života djece i mladih, a ove godine donijela je odluku i o formaliziranju takvoga trajnog usmjerenja uključivanjem u akciju „Gradovi i općine prijatelji djece“.

Glavni organizatori akcije Gradovi i općine – prijatelji djece su Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Akcija se provodi pod pokroviteljstvom UNICEF-ovog Ureda za Hrvatsku. Cilj je akcije motivirati gradove i općine da što potpunije ostvaruju prava i potrebe djece, priznate u “Konvenciji UN-a o pravima djeteta“.

Središnje tijelo akcije je Središnji koordinacijski odbor akcije koji čine predstavnici Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova u RH, Udruge općina u RH, Hrvatske zajednice županija te predstavnici gradova Velike Gorice i Zagreba. Odbor odlučuje o (ne)zadovoljavanju uvjeta iz programa.

Svojom odlukom o uključivanju u ovaj prepoznatljivi međunarodni projekt Kostrena potvrđuje da je spremna prihvatiti i provoditi ciljeve i programske zahtjeve akcije.

Zašto postati Općina – prijatelj djece?

Već 68 gradova i općina u Hrvatskoj steklo je naziv „Gradovi i općine – prijatelji djece“, a više od 118 ih sudjeluje u programu, što znači da tamošnja djeca imaju bolje uvjete za rast i razvoj.

Prepoznatljiva tabla na ulazu u gradove i općine ukazuje da se radi o mjestima koja sustavno ulažu u odrastanje djece, izgradnju lokalne zajednice i sredine ugodne za život. Kroz međusobno umrežavanje i suradnju sa Savezom DND-a, ovi gradovi i općine utječu na ciljeve Nacionalne strategije za djecu.

Akcija omogućuje:

 • stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu
 • međusektorsku suradnju
 • aktivnu participaciju djece u zajednici
 • povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu
 • utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

Kako postati prijateljem djece?

Da bi općina postala ‘Prijatelj djece’, treba zadovoljiti barem 80 % kriterija iz Programa akcije. Tada stječe počasni naziv „Općina – prijatelj djece“.

Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu.

Program je razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

 • programiranje i planiranje za djecu
 • financijska sredstva za djecu
 • podrška i potpora udrugama za djecu
 • dijete u sigurnom i zdravom gradu
 • zdravlje djece
 • odgoj i obrazovanje djece
 • socijalna skrb za djecu
 • kultura i šport za djecu
 • slobodno vrijeme i rekreacija za djecu
 • podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Ovom akcijom želimo poboljšati i uljepšati život djece! Zato, dragi mještani Kostrene, roditelji i djeco, pomognite da i naša općina postane “Prijatelj djece”!