COVID-19Informacije

“Brini o sebi – Budi dobro – proŽIVI COVID”

Središnji državni ured za demografiju i mlade i Hrvatska psihološka komora proveli su istraživanje  o tomu kako se mladi nose s ograničenjima zbog koronavirusa.

Projektom “Brini o sebi – Budi dobro – proŽIVI Covid”  nastoji se pružiti psihološka podrška mladima u Hrvatskoj i očuvanje mentalnog zdravlja za vrijeme pandemije koronavirusa.

Frustracija zbog ograničavanja socijalnih kontakta i izlazaka, osjećaj usamljenosti, zabrinutost oko završetka školske godine i mature, prevelik stupanj kritike odraslih u odnosu na odgovornost mladih, ali i strah od zaraze za članove svojih obitelji samo su neki od problema s kojima se susreću mladi u Hrvatskoj tijekom pandemije koronavirusa.

Namjera je bila saznati s kojim se poteškoćama susreću mladi u ovom vremenu, kako se mentalno nose s ograničenjem socijalnih kontakata, kako oni vide svoju ulogu u sprječavanju širenja koronavirusa te što im je potrebno za savladavanje trenutne situacije.

Mladi iz srednjih škola iz raznih dijelova Republike Hrvatske istaknuli su i kako imaju  potrebu za razgovorima o mentalnom zdravlju sa stručnom službom škola na satovima razrednika, ali i da im većini nije ugodno tražiti izravnu pomoć za svoja psihička stanja. Većina ih je navela kako bi se anonimno javili i potražili psihološku pomoć stručnjaka jer među prijateljima osjete kako se mladi teško nose u okolnostima izazvanim koronavirusom.

Svjesni situacije koje je pred mlade u Hrvatskoj stavila pandemija koronavirusa te izazova koje je donijelo “novo normalno” željeli smo doznati koji su njihovi najveći problemi te dobiti izravna saznanja o utjecaju pandemije na njihove živote i mentalno zdravlje. Uvidjeli smo potrebu za sustavnom i stručnom podrškom mladima te se u suradnji s Hrvatskom psihološkom komorom pokreću linije za telefonsko savjetovanje mladih. Radi se o sveukupno 21 liniji koje će biti otvorene u 20 hrvatskih županija i gradu Zagrebu unutar projekta “Brini o sebi – Budi dobro – Proživi Covid”. Mladima želimo poručiti kako ih razumijemo te se nadamo da će im ovaj vid podrške biti jedan od načina za lakše prebrođivanje trenutačne situacije. – poručila je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.