KostrenaKultura

Centar kulture Kostrena

Centar kulture povezat će i objediniti sve kulturne manifestacije i inicijative te potaknuti i organizirati nova događanja koja će okupljati mještane i širu zainteresiranu publiku.

Kostrensko vrelo kulturnih inicijativa

Od prvih narodnih čitaonica u 19. st., od prvih maškaranih zabava, osnivanja knjižnice i udruga do današnjeg Centra kulture prošlo je više od stotinu godina, a svaki je korak vodio k tomu: stvaranju jedinstvenog centra u sklopu kojeg ćemo svoju svakodnevicu oplemenjivati kulturnim bogatstvom.

– Tijekom godina pokazalo se da je Kostrena spremna nastaviti tradicionalno dobre manifestacije, ali i pokrenuti niz drugačijih i modernijih. Na razvoju kulturne ponude treba neprestano raditi osluškujući suvremena strujanja i potrebe naših mještana. – navela je ravnateljica Centra Borka Reljac, svima dobro poznata i omiljena kao referentica za društvena i socijalna pitanja. Ravnateljica je posebno naglasila važnost autentičnosti ponude: – Sve ili barem većina naših manifestacija zahtijeva veću prepoznatljivost i atraktivnost koja će privući publiku. Kulturni razvoj jednog mjesta može i mora biti dio šireg razvoja iako je neraskidivo povezan s kvalitetom življenja u mjestu.- ističe ravnateljica Reljac.

Kuća kostrenskih pomoraca

Jedan od zasigurno najatraktivnijih novih projekata jest onaj vezan uz Kuću kostrenskih pomoraca – interpretacijski centar i svojevrsni etnološki muzej koji će objediniti baštinu kostrenskih pomoraca, ali i njihovih obitelji: – Tradicija pomorstva ne veže se samo uz pomorce, tu su i njihove obitelji; sve oni koji ih vole i koji ih kod kuće dočekuju i ispraćaju. Ne tako davno gotovo da i nije bilo kuće u Kostreni u kojoj barem jedan član obitelji nije radom bio vezan uz more, a u našem je mjestu bilo i brodovlasnika, brodograditelja te, naravno, mornara i kapetana. Kućom kostrenskih pomoraca odat ćemo počast precima i našem načinu života te progovoriti o svima koji su nekad i danas zarađivali svoj kruh sa sedam kora.  – objašnjava Borka Reljac. Građa se prikuplja već nekoliko godina i osmišljen je interaktivan postav u kojem važnu ulogu imaju kostrenski pomorci, zabilježena sjećanja, suveniri i izlošci koji pripovijedaju priču o surovoj borbi za život.