Zanimljivosti

Dan svjesnosti o mucanju

U Hrvatskoj se procjenjuje kako se otprilike 70 tisuća ljudi suočava s poteškoćama govora prouzročenima mucanjem.

Mucanje je govorni poremećaj prilikom kojeg dolazi do prekidanja normalnog tijeka govora učestalim produljivanjem zvukova, slogova ili riječi, a problem može biti prisutan i prilikom započinjanja izgovaranja riječi.

Incijativom Amerikanca Michaela Sugermana od 1998. godine u svijetu se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o mucanju (engl. International Stuttering Awareness Day, ISAD). Kao dan obilježavanja izbran je 22. listopada, a cilj je edukacija javnosti o komunikacijskom poremećaju te prihvaćanje i poštivanje osoba koje mucaju. Zahvaljujući Hrvatskoj udruzi za pomoć osobama koje mucaju “Hinko Freund” i njenoj inicijativi, Hrvatski je sabor 2009. godine usvojio prijedlog da se i na području Republike Hrvatske 22. listopada proglasi Danom svjesnosti o mucanju.

Mucanje, osim što je prvenstveno govorni poremećaj, može biti praćeno i tikovima poput drhtanja usana, treptanjem i sl. Najčešće se javlja u stresnim situacijama, poput potrebe za javnim govorom ili prilikom usmenih ispitivanja.

Prvi znakovi javljaju se u dobi razvoja govora, tzv. predškolskoj dobi, a daleko je češća kod dječaka nego kod djevojčica – čak četiri puta. Postavljanje dijagnoze i liječenje mucanja provode logopedi temeljem jezično-govorne terapije.

Povodom Dana svjesnosti o mucanju potrebno je istaknuti još jedan problem s kojim se susreće hrvatsko društvo: kroničnim nedostatkom logopeda, pogotovo u manjim sredinama. Određena djeca svoje termine čekaju godinama, a nerijetko jezično-govorne terapije počinju pružati nestručne osobe neosposobljene za takvu vrstu posla. Stoga je neophodno povećati kapacitete i sustav učiniti učinkovitijim.