KostrenaOpćina - prijatelj djeceŠkola

Dječji glas je važan!

U Osnovnoj školi Kostrena učenici 3., 4., 5. i 6. razreda imali su priliku naučiti više o dječjim pravima i participaciji u odlučivanju u zajednici.

Sanja Škorić iz Društva “Naša djeca” Opatija gostovala je u kostrenskoj školi gdje je učenicima održala kratke prezentacije o dječjim pravima kroz Konvenciju UN-a o pravima djeteta, načinima njihova uključivanja u odlučivanje te o tome što bi sve jedna općina morala imati da bi stekla titulu Općina – prijatelj djece.

“Dobiti status Općine – prijatelja djece vrlo je teško. Upitnik od više od 120 pitanja zadire u sve pore važne za dječje odrastanje i sredinu u kojoj žive djeca. Dobiti status velika je obaveza nas odraslih prema djeci. Općine i gradovi koji imaju ovaj status upravo su oni koji su pokazali da je interes djeteta na prvom mjestu i da će se zalagati za ostvarivanje svih dječjih prava.” – rekla je Škorić.

Djeca su temu svojih prava usvajala kroz igre koje su im prezentirale volonterke DND-a Opatija, Katarina Jeletić i Antonia Katić. Slaganje puzla od kojih svaka skupina slaže jedno od prava djece iz Konvencije UN-a, osmišljavanje superjunaka koji se bori za odabrano dječje pravo te igra “padobranom” na otvorenom, u kojoj svaki sudionik predstavlja sebe i svoju osobinu te jedno dječje pravo s početnim slovom svoga imena, samo su neka od kreativnih rješenja za jednostavnije usvajanje ove složene tematike.

Gđa Škorić istaknula je koliko je dječji glas važan:

Dječji glas sve je važniji i treba ga se čuti i saslušati jer djeca na sasvim drugačiji način vide naš svijet i okolinu, sredinu u kojoj žive. Zato je važno da se mi odrasli educiramo i naučimo dijeliti moć s djecom, biti partneri u zajedničkim projektima, zajednički ih osmišljavati te uočiti probleme koji postoje. Participacija je vrlo bitna i to je jedno od temeljnih dječjih prava.

Sanja Škorić zamjenica je predsjednice Saveza Društava “Naša djeca” Hrvatske koja aktivno radi već dugi niz godina kao tajnica Društva “Naša djeca” Opatija. Iako po struci pravnica, životni put gđu Škorić odveo je u posve drugom smjeru te je nakon dugogodišnjeg volontiranja prvo u Crvenom križu, a potom u DND Opatija odlučila pokušati profesionalno se baviti onime za što je volontirala više od 15 godina.