KaféZeleni kantunić

Fotocrtica: Boje prosinca

Jedan je sunčan dan kao čarobnim štapićem prirodi vratio prekrasne boje.