Kostrena

Fotocrtica: Radovi u punom jeku

Mjesec dana radova na rekonstrukciji ceste koja vodi prema uvali Žurkovo.

Planiranim zahvatom širi se 140 metara ceste u donjem dijelu na 6 metara širine s dva kolnička traka čime će se osigurati protočnost prometa i pristup parkiralištu. Cesta će dobiti pješački nogostup, sustav oborinske odvodnje i javnu rasvjetu, a u sklopu rekonstrukcije položit će se i sva potrebna instalacijska infrastruktura.