InformacijeKostrena

Informativni letak Ravnateljstva civilne zaštite RH – Odgovorno ljetovanje

Kao dio priprema za turističku sezonu Ravnateljstvo civilne zaštite RH pripremilo je informativni letak na hrvatskom i engleskom jeziku kojim želi informirati građane o pravilnom postupanju u slučaju određenih izvanrednih događaja.

Na službenim kanalima Ravnateljstva (web i društvene mreže) mogu se pronaći mnogobrojne upute za građane kako se trebaju ponašati u izvanrednim situacijama, ovisno o kojem se riziku radi (poput  klizišta, poplava, potresa, epidemija, suše, požara, ekstremnih temperatura, onečišćenja mora, industrijskih nesreća, snijega i leda, bolesti bilja, nuklearnih i radioloških nesreća)

Dio uputa odnosi se na postupanje i specifične procedure u hitnim situacijama  za osobe s invaliditetom. Tiskani i video materijali izrađeni su u sklopu projekta SEE ME koji Ravnateljstvo civilne zaštite provodi na temu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama.

Broj 112

U svim izvanrednim okolnostima građanima je na raspolaganju jedinstveni europski broj za hitne službe 112. Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) i osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.

Pozivom na broj 112, bilo s fiksnog ili s mobilnog telefona, operater automatski dobiva podatak o lokaciji pozivatelja s tim da ako pozivatelj zove s pametnog telefona operater prima preciznu lokaciju pozivatelja.

Broj poziva prema 112 osobito se intenzivira u ljetnoj sezoni, a kako bi broj bio dostupan u trenutcima stvarne potrebe, apelira se na građane da ne upućuju nenamjenske pozive prema broju 112.