InformacijeKostrenaZeleni kantunić

Javni poziv za dodjelu kompostera

Nakon izgradnje Reciklažnog dvorišta Urinj gdje se mještanima omogućava besplatno zbrinjavanje različitih vrsta otpada, Općina Kostrena nabavila je 600 kompostera za biorazgradivi komunalni otpad koje će bez naknade putem Javnog poziva dodijeliti kostrenskim kućanstvima.

Riječ je o komposterima zapremine 400 litara, dimenzija 80 x 80 x 91 cm od recikliranog polipropilena koji su u potpunosti reciklabilni i namijenjeni kućanstvima koja imaju mogućnost recikliranja biorazgradivog otpada na svojim okućnicama, kako bi se  smanjile količine biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu.

Tko može dobiti komposter

Pravo na dodjelu kompostera imaju fizičke osobe koje su vlasnici/suvlasnici nekretnine na području općine Kostrena ili imaju prijavljeno prebivalište na području općine Kostrena, obveznici su plaćanja komunalne naknade i nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Kostrena te da raspolažu okućnicom za smještaj kompostera, uz uvjet da im Općina Kostrena nije dodijelila komposter prema prethodnom postupku dodjele, uz valjano ispunjen i potpisan zahtjev.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati cjelovito popunjen i vlastoručno potpisan zahtjev i izjavu o preuzimanju kućnog kompostera, presliku osobne iskaznice kao dokaz identiteta i prebivališta fizičke osobe te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva.

Za provjeru dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Kostrena potrebno je kontaktirati Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na telefon: 051/209-030 ili/i na e-mail: andreja.turina@kostrena.hr

Rok za dostavu zahtjeva završava u trenutku kada se dodijele svi raspoloživi komposteri. Obavijest o zatvaranju Javnog poziva  objavit će se na mrežnim stranicama Općine Kostrena.

Zahtjev za dodjelu kućnog kompostera uz priloženu dokumentaciju može se podnijeti e-mailom na kostrena@kostrena.hr, osobno dostaviti u pisarnicu Općine Kostrena u uredovno radno vrijeme ili poslati preporučenom pošiljkom s naznakom „Javni poziv-komposteri“  na adresu Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

Cjeloviti tekst i svi uvjeti iz Javnog poziva te zahtjev i izjava mogu se preuzeti na istaknutim poveznicama u tekstu te na stranicama Općine Kostrena.

Sve informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Općini Kostrena u uredovno vrijeme na broj 051/209 072 ili na e-mail: anita.gregov@kostrena.hr.