Kostrena

Javni poziv za dodjelu subvencija kostrenskim poduzetnicima

Općina Kostrena objavila je Javni poziv gospodarskim subjektima za dodjelu subvencija za poticanje poduzetništva Općine Kostrena u 2022. godini

Korisnici subvencija iz Programa poticanja poduzetništva u 2022. godinu mogu biti obrti, mikro i mala trgovačka društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i djelatnosti slobodnih zanimanja, koji posluju najmanje 12 mjeseci i imaju registrirano sjedište na području Općine Kostrena.

Gospodarski subjekti moraju biti aktivni te imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnicu/vlasnika, a ostvare li pravo na subvenciju, moraju poslovati i zadržati sjedište gospodarskog subjekta na području Općine Kostrena najmanje 2 godine od dana odobrenja subvencije.

Programom poduzetništva u 2022. godini predviđene su slijedeće mjere i aktivnosti:

 1. Subvencije troškova pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika;
 2. Subvencije nabavke opreme;
 3. Subvencije za novo zapošljavanje i samozapošljavanje na neodređeno vrijeme;
 4. Subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba do 30 godina starosti i invalidnih osoba na neodređeno vrijeme;
 5. Subvencije kamata na poduzetničke kredite;
 6. Subvencije razvoja djelatnosti na području Općine Kostrena;
 7. Subvencije troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškova prekvalifikacije i doškolovanja;
 8. Subvencije troškova pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu poslovnih objekata i obnovljive izvore energije;
 9. Subvencije troškova ulaganja u standarde kvalitete;
 10. Subvencije troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije;
 11. Subvencije digitalizacije poslovanja.

Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2022., odnosno do iskorištenja sredstava. Sve informacije i obrasci mogu se pronaći na mrežnim stranicama Općine Kostrena.