Kostrena

Kalendar odvoza komunalnog otpada za razdoblje 1. 1.- 30. 6. 2024.

KD Čistoća objavila je novi raspored odvoza komunalnog otpada na području Općine Kostrena, za razdoblje od 1. 1. – 1.1. 2024.

Podsjećamo korisnike da sav ostali kućni otpad mogu zbrinuti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad besplatnim prikupljanjem na kućnoj adresi. Za najavu odvoza glomaznog otpada potrebno se javiti referentu komunalnom redaru putem e-pošte:  ariana.krajacic@kostrena.hr ili putem telefona: 051/ 209-051.