Kostrena

Kostrena i u 2021. godini zadržala brojne nadstandarde

Ukupno 7.796.150 kuna osigurano je u proračunu Općine Kostrena za javne potrebe na području obrazovanja, kulture, sporta te socijalne i zdravstvene skrbi. Osim za mještane Kostrene, iz osiguranih sredstava pružena je i pomoć obiteljima s područja pogođenih potresom koje su privremeni smještaj našle na području Kostrene.

Obrazovanje djece i mladih

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti u posebnom je fokusu Općine Kostrena kako bi stvorila što bolje preduvjete života i obrazovanja djeci i mladima. U proračunu za 2021. godinu, koji uključuje osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, osigurano je 1.774.250 kuna, od čega 1.016.250 kuna ide osnovnoškolskom obrazovanju za sufinanciranje prijevoza školske djece, produženi boravak i rad jedne od učiteljica u programu cjelodnevne nastave, korištenje Sportske dvorane, darivanje prvašića poklon-bonom, poklone za Sv. Nikolu djeci s prebivalištem na području Kostrene od navršene 1. do 10. godine života uz dodatnih 160.000 kuna za posebne školske projekte i programe kao i nabavku školskih potrepština.  Uz ova sredstva, Općina je osigurala razliku sredstva za nabavku školskih ormarića.

Za srednjoškolce je u proračunu osigurano ukupno 358.000 kuna, od kojih 178.000 kuna za stipendije učenika i 180.000 kuna za sufinanciranje prijevoza i nabavku udžbenika.

Za visokoškolsko obrazovanje izdvaja se ukupno 370.000 kuna za stipendiranje studenata, a s dodatnih 40.000 kuna sufinanciraju se troškovi prijevoza studenata s prebivalištem u Kostreni.

U javnim potrebama nije zanemaren ni predškolski odgoj i stvaranje boljih uvjeta rada i boravka u vrtiću. Uz sredstva koja Dječji vrtić „Zlatna ribica“ ostvaruje kao proračunski korisnik, za dodatne programe predškolskog odgoja i osiguravanje asistenata za djecu s posebnim potrebama, osigurano je 364.500,00 kuna.

 

Promicanje kulture

Izdašna potpora osigurana je i za program javnih potreba u kulturi i projekte udruga. Bez obzira na neizvjesnost oko održavanja manifestacija, u 2021. godini osigurano je 1.035.000 kuna od čega 350.000 kuna za programe i projekte, dok su preostala sredstva namijenjena radu Turističke zajednice i promicanju turističkog razvoja te za obilježavanje Dana Općine, državnih blagdana i pomoć župnoj crkvi. Dodatnih 50.000 kuna utrošit će se i na obilježavanje stogodišnjice nogometa u Kostreni.

Uz navedene potpore, osigurana su sredstva i za proračunske korisnike Centar kulture Kostrena i Javnu ustanovu Narodna knjižnica Kostrena, koji svojim radom i projektima doprinose kulturnom razvoju i stoje iza organizacije brojnih programa i manifestacija.

Razvoj lokalnog sporta

I ove proračunske godine Kostrena će usmjeriti značajna sredstva u razvoj lokalnog sporta, čak 2.320.000 kuna, od čega 2.165.000 kuna za program javnih potreba u sportu i rad Sportske zajednice Općine Kostrena te 155.000 kuna za organizaciju festivala sporta i rekreacije, dodjelu priznanja najuspješnijim sportašicama i sportašima Kostrene, stipendiranje i pomoć uspješnim sportašima kao i za donacije sportskim društvima za nabavu opreme.

Općina Kostrena zadržat će brojne nadstandarde i u 2021. godini

 Zdravstvo i socijalna skrb

Visok standard na području socijalne i zdravstvene zaštite, Kostrena će zadržati i ove godine. Za program zdravstva osigurano je ukupno 838.900 kuna iz kojih se financiraju naknade po rođenju djeteta, dojenačka prehrana, različite potrebe bolesnih, starih i nemoćnih mještana, pomoć osobama s posebnim potrebama, ultrazvučni pregledi za mještane Kostrene, pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju, pomoć teško bolesnima kao i pomoć Zdravstvenoj stanici Kostrena i Domu zdravlja PGŽ za dežurstva, tečaj za trudnice, palijativnu skrb te sufinanciranje ginekološkog tima. Sredstva su osigurana i za javne potrebe i programe u zdravstvu u iznosu 115.000 kuna. Općina Kostrena financira i rad logopeda za pomoć djeci u Dječjem vrtiću „Zlatna ribica“.

Za korisnike socijalnih prava Općina izdvaja 1.828.000 kuna za financiranje boravka djece u predškolskim ustanovama, financiranje učeničke marende i produženog boravka, javnog prijevoza, sufinanciranje troškova stanovanja, pomoć u prehrani, jednokratne novčane pomoći i sufinanciranje pogrebnih troškova. Za osobe treće životne dobi Općina povodom božićnih i uskrsnih blagdana osigurava prigodne darove,  pomoć umirovljenicima s niskim primanjima  te program gerontodomaćice i aktivnosti i programe osoba treće životne dobi. Dodatnih 100.000 kuna izdvojeno je za provedbu programa u socijalnoj skrbi.

Uz potrebe mještana, Kostrena iz osiguranih sredstva Općina Kostrena je pružila pomoć i nekoliko obitelji s područja pogođenih potresom koje su svoj privremeni dom našle u Kostreni te im je kroz program osigurana pomoć u prehrani i jednokratna novčana pomoć. Općina Kostrena uplatila je i 60.000 kuna donacije za obnovu potresom pogođenih područja, a mještani Kostrene su u samo jednom danu prikupili više od 12 tona pomoći.

Proračun Općine Kostrena izdašan je i u 2021. godini