Kostrena

Kostrena usvojila Program poticanja poduzetništva za 2021. godinu i novi paket mjera pomoći poduzetnicima

Bez očuvanja radnih mjesta nemoguće je zadržati pozitivan trend kretanja stanovništva. Prioritet je stvaranje prilika mladima, da svoj profesionalni život nastave u rodnom mjestu pa je uz ulaganje u obrazovanje mladih, razvoj poduzetništva i očuvanje svakog radnog mjesta za Kostrenu  posebno važno.

 Ukupno jedanaest mjera obuhvatio je novi Program poticanja poduzetništva za 2021. godinu kojim Općina Kostrena želi stvoriti poticajnu poduzetničku klimu i pomoći poduzetnicima u jačanju pozicije na tržištu, povećanju investicijskih ulaganja, rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina za što je zajedno s mjerama pomoći poduzetnicima osigurano 400.000 kuna.

Pored subvencioniranja troškova prilikom pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnicima početnicima, mjere obuhvaćaju nabavku opreme, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba mlađih od 30 godina starosti i invalidnih osoba, subvencioniranje kamate poduzetničkih kredita, razvoj djelatnosti, troškove usavršavanja, prekvalifikacije i doškolovanja, troškove projektne dokumentacije za energetsku obnovu i obnovljive izvore energije u poslovnim objektima, ulaganje u standarde kvalitete, troškove projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i digitalizaciju poslovanja.

U odnosu na Program poticanja poduzetništva za 2020. godinu, u novom Programu korisnici subvencija mogu biti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Kostrene. Izmijenjeni su i uvjeti za gospodarske subjekte kojima je pretežita/glavna djelatnost ugostiteljstvo, kojima je novim Programom omogućeno korištenje subvencija za nabavku opreme kao i za rekonstrukciju građevina poslovne namjene, sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji Općine Kostrena, a što do sada nije bilo predviđeno.

Postupak dodjele sredstava, propisani uvjeti i potrebna dokumentacija za ostvarivanje subvencija, objavljeni su na mrežnim stranicama Općine Kostrena.

Pored sredstava iz Programa očuvanja i poticanja poduzetništva, Općina Kostrena je za period od ožujka do lipnja 2020. kostrenskim poduzetnicima čije je poslovanje bilo u potpunosti obustavljeno ili su imali poteškoća u poslovanju, sufinancirala troškove zakupa prostora i režijske troškove, a osim što je Kostrena općina koja već nekoliko godina nema prirez porezu na dohodak, među prvim je jedinicama lokalne samouprave na ovom području ukinula i porez na potrošnju.

Za nove mjere pomoći i Program poticanja poduzetništva predviđena su značajna sredstva u ovogodišnjem proračunu. Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kostrena održanoj u veljači, donesena je nova Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19. Mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na lokalno gospodarstvo obuhvaćeni su poduzetnici kojima je Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama  u studenome 2020. u potpunosti ili djelomično obustavljen rad dok se korisnici koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru oslobađaju plaćanja 30% iznosa naknade za 2021. godinu s odgodom obveze plaćanja do 1. rujna, (uz uvjet da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Kostrena).

Pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 5.000 kuna ostvaruju mikro i mali poduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost fitness centra (teretane), u poslovnim prostorima na području Kostrene, kojima je u potpunosti obustavljen rad dok jednokratnu pomoć od 2.500 kuna ostvaruju poduzetnici kojima je dozvoljena priprema i dostava hrane i pića.

Pomoć se dodjeljuje za pokriće troškova poslovanja nastalih u periodu od stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske pa do 15. ožujka 2021. Pod troškovima poslovanja podrazumijevaju se troškovi plaće, nabavka robe, nabavka sitnog inventara, nabavka imovine, troškovi zakupa, održavanja, režijski troškovi i drugi troškovi poslovanja, a koji nisu subvencionirani iz drugih izvora i uz dokaz da su prije stupanja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama obavljali djelatnost na području Kostrene i da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini. Korisnici koncesijskog odobrenja ne ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

Javni poziv za ublažavanje negativnih posljedica epidemije objavljen je na mrežnim stranicama Općine Kostrena i bit će otvoren do 1. svibnja 2021. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.