Kostrena

Kostreni odobreno 200 tisuća kuna za uređenje plaže za pse

U Guvernerovoj palači u Rijeci potpisan je zajednički sporazum o sufinanciranju projekata kojima su dodijeljena sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Općina Kostrena prijavila je na natječaj Ministarstva projekt „Uređenje i sanacija postojeće plaže za pse Mikulova kava– faza A“, za koji su joj Odlukom ministra dodijeljena sredstva u iznosu od 200 tisuća kuna.

Plaža za pse „Mikulova kava“ nalazi se u maloj uvali između uvale Svežanj sa zapadne strane i lučice Stara voda s istočne strane.

Sanacija plaže odvijat će se u dvije faze – prva faza na zapadnom i druga faza na istočnom dijelu, a obuhvatit će uređenje postojećih betonskih dijelova plaže, potpornih zidova i ulaza u more, sadnju zelenila kao i opremanje plaže dodatnim sadržajima koji će omogućiti ugodniji i sigurniji boravak psima i njihovim vlasnicima.