KostrenaŠkola

Kostrenskim maturantima na raspolaganju aplikacija ePripreme za državnu maturu

Općina Kostrena omogućila je svojim maturantima korištenje aplikacije ePripreme za državnu maturu čija je namjena prije svega pomoć u provjeri znanja i dodatnoj pripremi za polaganje državne mature.

Aplikacija ePripreme za državnu maturu omogućuje maturantima besplatno pripremanje bilo kada, bilo gdje i s bilo kojeg uređaja (PC, laptop, mobitel, tablet) za polaganje državne i probne mature kroz online nastavu, online instrukcije (individualne ili grupne) i online testove sa svim pitanjima s ljetnih/jesenskih rokova državnih matura unatrag deset godina.

Aplikaciju ePripreme od 2017. godine koristilo je više od 34.000 maturanata iz cijele Hrvatske.

Nova značajka aplikacije je AI asistencija koja pomaže maturantima u učenju i pripremi za državnu maturu. Od ove godine, pristup aplikaciji dobit će i učenici 3. razreda srednjih škola koji se već sada žele početi pripremati za maturu u idućoj školskoj godini.

Uz neograničen pristup aplikaciji putem jednostavne prijave dostupne preko računala, mobitela, tableta i laptopa, maturantima se nude online instrukcije, bilo individualne ili grupne, u vidu online učionice. Također su dostupne simulacije stvarne državne mature, rješavanje svih testova državne mature od školske godine 2014./2015. po željenim razinama s uvidom u rješenja, rješavanje interaktivnih kvizova te osobna statistika koja prikazuje napredak kroz evidenciju postotka svih riješenih ispita, uz mogućnost usporedbe rezultata s drugim korisnicima. Maturanti također mogu međusobno slati poruke motivirajućeg sadržaja, a roditeljima je omogućen uvid u redovitost učenja i napredak djeteta.

Prijava se obavlja popunjavanjem i slanjem prijavnog obrasca Općini Kostrena na e-adresu: mateja.alavanja@kostrena.hr. Prijaviti se mogu maturanti i učenici 3. razreda srednjih škola koji su mještani Kostrene, bez obzira gdje pohađaju srednju školu.

prijavnom obrascu potrebno je navesti osobne podatke (ime, prezime, e-adresu i OIB), koji će se koristiti isključivo u svrhu prijave za korištenje aplikacije. Po primitku i obradi prijave, korisnik će na e-adresu navedenu u prijavnom obrascu dobiti pristupne podatke za aplikaciju koja će se moći koristiti do 31. kolovoza 2024.

Prvi rok mature je od 4. lipnja do 27. lipnja, a jesenski rok je od 21. kolovoza do 6. rujna 2024.