Zanimljivosti

Međunarodni dan osoba s invaliditetom: uloga inovacija u svrhu integracije

Svake se godine 3. prosinca obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom (engl. International Day of Persons with Disabilities).

Odlukom Ujedinjenih naroda 3. prosinca proglašen je Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, pod pojmom „osobe s invaliditetom“ uključuju se sve one koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje u društvu.

U Republici Hrvatskoj danas živi više od pola milijuna osoba s invaliditetom, a interesantno je kako je upravo Hrvatska bila treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

U Primorsko-goranskoj županiji, po stanju na dan 1. rujna 2022., živi 32.919 osoba s invaliditetom od čega je 16.909 muškog spola (51,4%) i 16.010 ženskog spola (48,6%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 12,4% ukupnog stanovništva Primorsko-goranske županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 16.858 (51,2%) u dobnoj je skupini 65+ godina.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom jest promocija prava i blagostanja ove ugrožene društvene skupine na svakoj društvenoj razini. Nastoji se podići svijest o teškoćama s kojima se susreću osobe s invaliditetom u političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom aspektu života.

Tema je Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 2022. godine Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world čime se nastoje dati odgovori na pitanje kako što bolje integrirati osobe s invaliditetom u društvo uporabom inovacija u društvenom i tehnološkom aspektu.