Informacije

Najava vježbe civilne zaštite i testiranja sustava za javnu uzbunu

Općina Kostrena  u subotu 28. listopada 2023. godine organizira vježbu osposobljavanja za pripadnike postrojbe opće namjene i povjerenike civilne zaštite Općine Kostrena.

Okupljanje sudionika je predviđeno u 8:30 sati u društveno – vatrogasnom domu u Pavekima na adresi Paveki 31 te će teoretski i praktični dio vježbe trajati do 12 sati nakon čega je organiziran ručak za sve sudionike. Mole se pripadnici civilne zaštite da odjenu uniformu, a ostali zainteresirani ležerno, sportski.

U novom vatrogasnom domu postavljen je sustav javnog uzbunjivanja koji će se provoditi svake prve subote u mjesecu točno u podne oglašavanjem znaka „prestanak opasnosti“, čime se kontrolira funkcionalnost sustava javnog uzbunjivanja, a ujedno uvježbava rukovanje sustavom i provjerava djelotvornosti protokola potpisanih s elektroničkim medijima.

Obavještavaju se mještani Općine Kostrena da će se u sklopu vježbe 28. listopada po prvi put, testno, oglasiti znak sustava javnog uzbunjivanja u 12 sati.

Poziv za uključenje u civilnu zaštitu Općine Kostrena

Općina Kostrena poziva sve osobe u dobi od 18 do 65 godina koje su zdravstveno sposobne da prisustvuju vježbi civilne zaštite Općine Kostrena te se aktivno uključe u sustav civilne zaštite Općine Kostrena i prijave se na dužnost povjerenika ili zamjenika povjerenika civilne zaštite, odnosno člana postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Svojim uključivanjem u sustav civilne zaštite doprinosite kreiranju sigurnog i altruističnog društva, s ciljem međusobnog pomaganja i organiziranog djelovanja u slučajevima prirodnih, tehničkih, tehnoloških, zdravstvenih, klimatskih i drugih nepogoda.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode operativne snage sustava civilne zaštite kroz prevenciju, pripravnost i reagiranje, a to su: evakuacija, mobilizacija, žurna pomoć, prva pomoć, sklanjanje, uzbunjivanje i obavješćivanje, zaštita i spašavanje, zbrinjavanje, asanacija, zaštita životinja i bilja i drugo.

Operativne snage sustava civilne zaštite čine: Stožer civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Zainteresirani mještani mogu se i javiti osobno u Općinu Kostrena, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, e- poštom na anita.gregov@kostrena.hr  ili poštom na adresu Općina Kostrena, Stožer civilne zaštite Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/209-072, a pristupni obrazac nalazi se u privitku teksta.