KostrenaMorePomorci

Nenadjedrivo o hrvatskom pomorskom nazivlju – gostujuće predavanje i okrugli stol sa Željkom Stepanićem

Pomorsko, odnosno jedrenjačko nazivlje, tema je predavanja koje će se održati u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Barbari u petak 12. travnja s početkom u 17 sati.

“Nenadjedrivi zapisi o hrvatskome jedrenjačkom nazivlju”, naslov je knjige autora Željka Stepanića, stručnjaka za pomorsko nazivlje, dugogodišnjeg skippera, no prije svega zaljubljenika u more i povijest hrvatskog pomorstva. Iako pomalo šaljivog naziva, knjiga je rezultat predanog dugogodišnjeg znastvenog rada i istraživanja o tome zašto kao pomorski narod nemamo razvijenu pomorsku terminologiju i standardizirano pomorsko, odnosno jedrenjačko nazivlje.

Potaknuti njegovim neiscrpnim interesom za hrvatskim pomorskim nazivljem, odlučili smo ga ugostiti u Kostreni u kojoj će, kada je pomorstvo u pitanju, zasigurno naći brojne relevantne sugovornike i dobre poznavatelje povijesti hrvatskog pomorstva.

Željko Stepanić, rođen je 1955. godine u Zagrebu u kojem je proveo i veći dio radnog vijeka. Iako po struci ekonomist, nakon rata profesionalno se okreće moru i jedrenju. Potaknut neizmjernim interesom za hrvatsko pomorsko nazivlje, posvetio se proučavanju ove kod nas nedovoljno istražene teme i 2011. godine upisuje studij Povijest hrvatskog pomorstva na Sveučilištu u Zadru, a potom brani doktorsku disertaciju Povijest stvaranja hrvatskoga pomorskog nazivlja u 19. i 20. stoljeću. Autor je nekoliko knjiga i eseja u kojima se bavi hrvatskim pomorskim nazivljem.

Autor: Pomorac.hr