KostrenaZeleni kantunić

Nepropisno odložen i neosiguran otpad postaje lako dostupna hrana za divljač

Zalaženje divljači u naseljena područja na žalost više nije ni rijetkost, ni novost i s time se gotovo svakodnevno bore brojna mjesta i gradovi, pa tako i Kostrena.

Ako ćemo biti iskreni, u pozadini promjene ponašanja divljih životinja je ponašanje nas, ljudi. Od zapuštanja obradivih površina i livada koje preuzimaju šume i šikara i koje su sve bliže kućama, do bacanja otpada, osobito hrane, pa do našeg zalaženja i stvaranja buke u prirodnim staništima divljači. Tome treba pridodati i hranjenje divljih životinja koje se onda udomaće i priviknu na prisutnost čovjeka što najčešće po njih nesretno završi.

Općina Kostrena je kao institucija poduzela sve što je mogla u cilju kontrole populacije divljači na svojem području kao i u stvaranju preduvjeta za pravilno odlaganje otpada, a zadnji takav primjer je i ograđivanje spremnika za otpad, odnosno izrada boksova koji su pod ključem i to upravo na parkiralištu Nova voda gdje se posljednjih dana ponovno učestalo pojavljuju divlje svinje.

Spremnike na ovoj lokaciji koriste ugostiteljski objekti u priobalnom pojasu na koje apeliramo da ne ostavljaju otpad izvan napravljenih boksova jer upravo neosigurani otpad i lako dostupna hrana privlači divljač i utječe na njihovu još veću prekobrojnost.

Svi mi svojim ponašanjem možemo pridonijeti čišćem i sigurnijem okolišu!