InformacijeKostrena

Novom odlukom o socijalnoj skrbi omogućena veća prava korisnicima

Općina Kostrena već dugi niz godina provodi socijalni program kojim štiti socijalno najugroženije mještane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Prava iz socijalne skrbi te uvjeti, način i postupak njihova ostvarivanja propisani su Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena. Budući da je od posljednje izmjene Odluke prošlo više od tri godine, a u međuvremenu je na snagu stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi i s 1. siječnja 2023. euro uveden kao službena valuta, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena koja je stupila na snagu s 1. siječnja 2023. a kojom je povećan cenzus prihoda za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi.

Od 2018. godine, od kada je posljednji put izmijenjena odluka, dolazilo je u više navrata do povećanja iznosa prihoda korisnika, prvenstveno mirovina. Zbog toga je dio korisnika prestao ispunjavati uvjet prihoda pa time i socijalna prava propisana odlukom. Zbog toga, a i zbog povećanja troškova života do kojih je došlo uslijed inflacije, pristupilo se povećanju iznosa unutar kategorija cenzusa prihoda. Na taj način Općina Kostrena nastoji u svoj socijalni program ponovno uključiti korisnike koji će sukladno novim cenzusima ispunjavati uvjet prihoda.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u 3 (tri) mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi ne prelazi propisane iznose:

  • za samca iznos od 340,00 € / 2.561,73 kn
  • za dvočlanu obitelj iznos od 440,00 € / 3.315,18 kn
  • za tročlanu obitelj iznos od 560,00 € / 4.219,32 kn
  • za četveročlanu obitelj iznos od 690,00 € / 5.198,81 kn
  • ako obitelj ima više od 4 (četiri) člana, cenzus prihoda povećava se za 110,00 € / 828,80 kn za svakog daljnjeg člana.

Općina Kostrena ovim putem poziva korisnike socijalne skrbi kojima su određena prava rješenjima (pravo na pomoć u prehrani, pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza, pravo na novčanu pomoć za umirovljenike i starije osobe, pravo na podmirenje troškova stanovanja i dr.) odobrena do 31. prosinca 2022. godine, na podnošenje zahtjeva radi eventualnog nastavka ostvarivanja prava i u 2023. godini.

Zahtjevi se mogu predati osobno, poslati poštom na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena ili e-mailom na adresu kostrena@kostrena.hr.
Korisnici koji zahtjeve dostavljaju osobno, to mogu učiniti u uredovno vrijeme za prijam stranakaponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati te utorkom od 13 do 17 satiČetvrtkom se stranke ne primaju.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i zdravstvene skrbi dostupni su na mrežnoj stranici Općine Kostrena kostrena.hr pod kategorijom e-uprava (https://kostrena.hr/e-uprava-obrasci/).