InformacijeKostrena

Obavijest korisnicima o zbrinjavanju glomaznog otpada na području Kostrene

Istekom kalendarske godine, istekao je i ugovor Općine Kostrena s Komunalnim društvom Čistoća o uklanjanju glomaznog otpada s javnih površina grajferom. S obzirom da je Kostrena u listopadu otvorila Reciklažno dvorište Urinj u kojem mještani Kostrene mogu besplatno odlagati različite vrste otpada, ugovor za spomenutu uslugu neće se obnoviti.

Pored reciklažnog dvorišta koje zaprima i glomazni otpad, mještani Kostrene će i nadalje imati mogućnost jednom godišnje besplatno zatražiti spremnik (baju) od 5 m³ te u slučaju potrebe, naručiti dodatne spremnike individualno tj. o vlastitom trošku putem komercijalne službe KD Čistoća.

Za odvoz glomaznog otpada s područja Kostrene potrebno je popuniti zahtjev prema uputama za korisnike koje se kao i obrazac zahtjeva mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Kostrena, na poveznici https://kostrena.hr/e-uprava-obrasci/odvoz-glomaznog-otpada-na-zahtjev-korisnika/ i kontaktirati nadležne općinske službe koje će popunjeni zahtjev proslijediti u KD Čistoća.

Uz kontakt komunalnog redara u Općini Kostrena na broj 051/ 209-051 te e-mail  ariana.krajacic@kostrena.hr, korisnicima s područja Kostrene za pitanja vezana uz odvoz glomaznog otpada i pomoć pri popunjavanju obrasca, na raspolaganju je i telefonski broj KD Čistoća 051/ 347-730.

U velike spremnike MOŽE se odložiti:

 • kupaonska oprema
 • podne obloge
 • namještaj i kuhinjska oprema
 • rolete, prozori
 • radijatori i sl.

 U velike spremnike NE SMIJE se odlagati:

 • granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica
 • opasan otpad (pepeo, kemikalije, boje i lakovi)
 • motorna i jestiva ulja
 • predmeti koji sadrže azbest
 • gume, vozila, baterije i akumulatori
 • električni i elektronički uređaji
 • građevinski materijal (šuta)

Ove vrste otpada mogu se besplatno zbrinuti vlastitim dovozom u Reciklažno dvorište Urinj.