InformacijeKostrena

Obavijest o miniranju na području Urinja

Sutra, 4. veljače, u vremenu između 16 i 18 sati,  izvodit će se tiho miniranje na katastarskoj čestici 1441/2 Kostrena-Barbara, na projektu izgradnje trafostanice 110/35 kV za potrebe Rafinerije nafte Rijeka.

Miniranje izvodi ovlaštena firma Geomin d.o.o. prema Tehnologiji miniranja, uz suglasnost  MUP-a i u skladu sa svim propisima i poduzetim mjerama sigurnosti. Prije izvođenja miniranja postavit će se straže na svim ključnim prilaznim mjestima i zvučnim signalom upozoriti na početak miniranja.