Kostrena

Obavijest o novom terminu odvoza miješanog komunalnog otpada predviđenog za Božić

Zbog nemogućnosti predaje miješanog komunalnog otpada u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina kao i reciklabilnog komunalnog otpada ovlaštenim sakupljačima, KD Čistoća obavještava korisnike kako na Božić 25. prosinca 2023. godine neće biti prikupljanja komunalnog otpada.

Pražnjenje spremnika i odvoz komunalnog otpada koji su predviđeni na Božić obavit će u ponedjeljak 26. prosinca i to zeleni spremnik- miješani komunalni otpad.