InformacijeKostrena

Obavijest o promijeni liječničkog tima u ginekološkoj ordinaciji u Kostreni

U ginekološkoj ordinaciji u Kostreni s radom su prestale prim.dr. Jasna Gobić  i dr. Ljerka Polić.

Povratkom s porodiljnog dopusta 16. listopada 2023. ordinaciju će preuzeti dr. Barbara Perušić Čalić. 

Do tada će kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite u ginekološkoj ordinaciji Kostrena osigurati dr. Ana Bagarić Babić i dr. Marija Delić.