InformacijeKostrena

Objavljen Javni poziv za dodjelu grobnih mjesta na novom dijelu groblja u Svetoj Luciji

Proširenjem groblja u Svetoj Luciji, Kostrena je dobila 579 novih ukopnih mjesta u grobnicama i 288  pretinaca za urne te dodatnih 15 do 18 mjesta u općem polju. Novi dio groblja ima 71 grobnicu s 3 ukopna mjesta, 61 grobnicu sa 6 ukopnih mjesta, kolumbarijski zid sa 60 mjesta (s pretincima za 4 i 8 urni) i zajedničku grobnicu s već spomenutih 15 do 18 ukopnih mjesta, smještenih na površini od 1.800 četvornih metara.

Kostrenskim grobljima upravlja Komunalno društvo Kostrena koje je uz suglasnost Općine Kostrena formiralo cijene za korisnike u skladu s kategorizacijom i veličinom grobnih mjesta.

Grobnice i pretinci za urne iz ovog Javnog poziva dodjeljuju se isključivo osobama s prebivalištem na području Općine Kostrena koje otprije nemaju grobno mjesto, osim u slučaju ako je ono popunjeno.

Jedna osoba može predati zahtjev za korištenje maksimalno jedne grobnice ili pretinca za urne. Jednokratna naknada za grobnicu s 3 ukopna mjesta iznosi 25 tisuća kuna, za grobnicu sa 6 ukopnih mjesta 40 tisuća kuna, za veći pretinac za urne 8 tisuća kuna te za manji pretinac 5.650 kuna. Jednokratna naknada plaća se u roku od 30 dana po Rješenju o dodjeli temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena.

Zaprimanje zahtjeva, odnosno dodjela ukopnih mjesta na korištenje počinje 29. ožujka 2021. u 9 sati, u prostorima Uprave groblja Komunalnog društva Kostrena, a Javni poziv će biti otvoren dok bude raspoloživih grobnica i pretinaca za urne. Dodjela grobnih mjesta vršit će se prema redoslijedu podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za dodjelu na korištenje grobnog mjesta podnosi se na OBRASCU 1, a zahtjev za promjenu prethodno zakazanog termina i vremena provođenja upravnog postupka na OBRASCU 2. Obrasci se mogu preuzeti u digitalnom obliku putem računala ili osobno u službenim prostorijama KD Kostrena (Sportska dvorana), na adresi Žuknica 1B, 51221 Kostrena u uredovno vrijeme, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

Prilikom dolaska u KD Kostrena podnositelj zahtjeva dužan je predočiti osobnu iskaznicu, a zahtjevu je potrebno priložiti 70 kuna državnih biljega (20 kuna za Zahtjev i 50 kuna za Rješenje), koji se mogu kupiti u KD Kostrena u poštanskom ili javnobilježničkom uredu.

Preostale grobnice i pretinci na novom dijelu groblja u Sv. Luciji namijenjeni su za naknadno ustupanje na trajno ili privremeno korištenje, u okolnostima kada nastupi smrtni slučaj, a obitelj nema osigurano ukopno mjesto.