InformacijeKostrena

Objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje na području Kostrene

Općina Kostrena je u suradnji s Agencijom za promet nekretnina (APN), pokrenula Program društveno poticajne stanogradnje (POS), na području Kostrene.

Od 19. travnja pa do 30. lipnja 2021. godine bit će otvoren Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kostrena radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Tijekom tog perioda, bit će održana prezentacija projekta od strane Agencije za promet nekretnina (APN) koja je nositelj  gradnje i prodavatelj stanova. Na prezentaciji će svi zainteresirani moći dobiti detaljnije informacije o uvjetima prodaje stanova po povlaštenim cijenama i mogućnostima kreditiranja kupnje.

Općina Kostrena planira izgraditi zgradu sa stanovima u najzapadnijem kostrenskom naselju Vrh Martinšćice čiji će se konačan broj i kvadrature utvrditi sukladno zahtjevima. Izgradnjom stanova po Programu poticane stanogradnje Općina Kostrena želi svojim mještanima i ostalim građanima Republike Hrvatske koji žele živjeti u Kostreni, omogućiti stjecanje prve nekretnine po pristupačnijim uvjetima od tržišnih, s ciljem zadržavanja mladih obitelji te privlačenja stručnog kadra različitih profila u Kostrenu.

Pravo na kupnju stana imaju svi zainteresirani građani Republike Hrvatske koji ispunjavaju propisane uvjete. Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Kostrena.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnoj stranici kostrena.hr i dostavlja se u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom podnositelja neposredno u pisarnicu u uredovno vrijeme za rad sa strankama ili poštom na adresu Općine Kostrena, Sveta Lucija 38 51221 Kostrena, uz naznaku: „Ime i prezime podnositelja – Zahtjev za kupnju stana po Programu POS – NE OTVARAJ“, zaključno do 30. lipnja 2021.

Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na e-adresu kostrena@kostrena.hr ili telefonom, na broj 051/209-002 radnim danom od 9 do 14 sati.