Kostrena

Natječaji za dodjelu javnih priznanja i javne potrebe u kulturi

Općina Kostrena objavila je Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2023. godinu. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, tehničke kulture, pomorske tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, ljudskih prava, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i aktivnosti koje su tome usmjerene. Natječaj je otvoren do 30. listopada.

Objavljen je i Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kostrena za 2024. godinu.

 Sredstva iz proračuna Općine Kostrena osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Općinu Kostrena. Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge, ustanove te sve druge fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture u sljedećim područjima:

– pomoračka tradicija

– očuvanje i njegovanje čakavskog govora i tradicije Kostrene

– očuvanje tradicije maškara

– glazbeno-scenska djelatnost

– njegovanje folklorne baštine

– likovno stvaralaštvo

– programi kulture u zajednici (kulturne akcije i manifestacije udruga)

– programi za mlade

Prijave na Javni poziv podnose se do 30. listopada 2023. godine.