Kostrena

Održan redoviti sastanak na temu sanacije onečišćenja na području Kostrene

Obilaskom onečišćenih lokacija zaključen je redovni sastanak predstavnika Općine Kostrene i  Županijskog operativnog centra PGŽ u kojem su predstavnici županije i Lučke kapetanije Rijeka, s predstavnicima TE Rijeka i tvrtkom Dezinsekcija koja izvodi radove.

Sastanci sudionika uključenih u sanaciju onečišćenja izazvanog istjecanjem polutanta iz postrojenja TE Rijeka u more održavaju se dinamikom dva puta tjedno, s ciljem nadzora nad radovima sanacije i utvrđivanjem daljnje dinamike radova.

Nakon uklanjanja onečišćenja mora, kontinuirano se provodi sanacija onečišćenog obalnog područja. Na današnjem sastanku dogovoreno je kako će se prije zamjene šljunčanog materijala na plažama nastaviti s pranjem stijena, a tek potom pristupiti skidanju šljunka u sloju koji to bude zahtijevala razina onečišćenja i potom ga zamijeniti novim šljunkom iste kvalitete. Onečišćeni će se materijal baržama prebacivati do lučice Podurinj od kuda će se kopnenim putem odvoziti na zbrinjavanje, a na isti način bit će potrebno dopremiti i materijal za vraćanje plaža u prvobitno stanje. Riječ je o opsežnim radovima koji će izvjesno potrajati nekoliko tjedana, a s obzirom na dio godine, dinamika izvođenja radova bit će uvjetovana i vremenskim prilikama.

Ono što su sudionici sastanka i ovom prilikom istaknuli, a posebno naglasile Općina Kostrena i Lučka kapetanija Rijeka, zajednički je cilj što brže vraćanje svih onečišćenih lokacija u prvobitno stanje.