InformacijeKostrenaMladi

Otvoren javni natječaj za dodjelu stipenija u 2021./2022.

Programom javnih potreba u obrazovanju i znanosti u koje spadaju i stipendije, Općina Kostrena nastoji svojim mladima stvoriti što bolje uvjete za stjecanje kvalitetnog obrazovanja i razvoj potencijala.

Pravo na dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje šest (6) mjeseci te osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Kostrena u neprekidnom trajanju od najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave natječaja ukoliko nisu korisnici kredita ili stipendije za školovanje po bilo kojoj drugoj osnovi.

Iznimno, pravo na dodjelu stipendija može se ostvariti i kada je prebivalište na području Kostrene kraće od šest (6) mjeseci ako se učenik ili student u Kostrenu doselio s namjerom trajnog stanovanja.

Učenici i studenti koji udovoljavaju općim uvjetima stipendije mogu ostvariti ukoliko su slabijeg imovinskog stanja te prema kriteriju izvrsnosti i u određenim deficitarnim zanimanjima. Prijava se može podnijeti samo za jednu kategoriju stipendija.

Stipendije izvrsnosti mogu ostvariti učenici redoviti polaznici drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,5 kao i redovni studenti prve godine studija s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 4,5  Za redovne studente druge i viših godina studija, prosjek ocjena iz prethodne akademske godine mora iznositi najmanje 4,0 uz ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova.

Stipendije za deficitarna zanimanja mogu ostvariti redovni učenici građevinsko-obrtničke, strojarsko-industrijske, metaloprerađivačke, ugostiteljsko-turističke i kemijsko-tehničke struke čiji je prosjek ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,0.

Po istom kriteriju stipendije mogu ostvariti i redovni studenti logopedije, pedagogije ranog i predškolskog odgoja te u edukacijsko-rehabilitacijske znanostima – defektologija, fizioterapija i rehabilitacija, s prosjekom ocjena iz prethodne školske godine najmanje 3,0 te studenti druge i viših godina studija koji imaju najmanje 30 ECTS bodova.

Stipendije za učenike i studente slabijeg imovinskog stanja mogu ostvariti redovni učenici drugog i viših razreda kao i studenti koji žive u kućanstvu koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili korisnik prava iz socijalnog programa Općine Kostrena.

Studenti apsolventi ne smatraju se redovnim studentima i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu stipendija prema niti jednom od navedenih kriterija.

Postupak prijave i popis potrebne dokumentacija objavljeni su na mrežnoj stranici Općine Kostrena. Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima”, do 22. listopada 2021.

Uz program stipendiranja Općina Kostrena učenicima i studentima sufinancira i troškove prijevoza, a srednjoškolcima koji redovito pohađaju školu osigurava i poklon bon od 600 kuna za nabavku udžbenika i drugih potrepština.