MorePomorci

POMORCI: dipl. ing. Ernest Tijan, električar na strancu

Ni bila opcija poć navigat

Naravno da je rano i da ni još vrime da ja davan intervjue u vezi pomorstva i naviganja, pa ja iman tek 37 let i tek deset let navigan. No okolnost da je moj brod, ki malo čudno zgleda, bil va škveru va Lencu, tu dole va Martinšćice, utjecala je sigurno na izbor. Omo redom, iako san ja ‘z pomorske famiije i tata Tomislav mi je celi život navigal, nikad ni bila opcija da ću njegovimi stopami poć. Kad san ja bil mići, a i posle, prilično dugi su bili njegovi ugovori pa nan je doma vavek falel, kako mene, tako bratu Vladimiru i mame Jagode. Ta odluka da neću navigat ni čak ni donesena aš ni ni razmatrana kada se trebalo odlučit kamo poć va srednju školu. Moju odluku je čak i tata pozdravil jer je na svojoj kože osjetil ča znači bit više od pol života sam, bez ljudi ke najviše voli. Bil san prilično dobar đak pa san se mogal upisat va bilo ku školu, a ja san se odlučil za Sušačku gimnaziju. Bez obzira na školu va koj su dominantna opća i klasična znanja, mene je vavek zanimala tehnika, elektrika i elektronika. Prčkal san po televizijami, videa san popravljal, stare telefone, razglasi, svašta ča mi je pod ruku došlo, spajal i prespajal. Tako je prirodno bilo da upišen Tehnički fakultet v’ Rike nakon uspješno finjene gimnazije.

Ispraćaj iz Lenca – ja na mićoj beloj barke kraj broda

Fakultet finil va roku

Zanimljivo je da me na tome putu školovanja niki od kunpanije ni pratil, osim va Osnovnoj škole Pećine, i da se s niken nisan dogovaral, kako to inače mladi dogovaraju, ki ću sljedeći korak učinit. Nekako san sledil svoje unutarnje JA ko je točno znalo ča želi. Va roku san pet let elektrotehnike finil i znal san da ću celi život delat ono ča volin.

No, ne gre se po planu, jer tog 2009. leta ni bilo posla nigdere, bila je nekakova nevidljiva kriza za nas mlade. Imel san osjećaj da je oko mene se fermalo. Iskal san, apliciral, ali uzalud. Mogal san bit profesor va osnovnoj ili srednjoj škole ča me ni vuklo. Konkretno delo san iskal, a onda se se obrnulo. Tu dole va naselju, va Paveki, naš sused, onda prvi električar na brodu, Damir Marinac, predložil mi je da provan poć na brod, na njegovu kompaniju Allseas za električara. Naravno da barba Damiru, z ove distance, moran i oven puten zahvalit, aš san va oveh deset let puno naučil, puno videl i neš zaradil.

Na brod me najviše tada privukal ugovor prema kome i danas navigan na način da san pet šeteman na brodu, a pet doma. Plaće su pristojne pa se požalet ne moren. Ni lahko ni teh pet šeteman na brodu bit aš se puno dela, 12 ur na dan, bez slobodnoga dana. Fizički i psihički pritisak. Pa ja za malo više od meseca na brodu napravin preko 400 radneh sati. Niki ti plaću ne da za niš, a posebno ne Nizozemci, ki su vlasnici kompanije.

 

Kostrenjani na brodu

Nima broda na svitu bez Kostrenjani, va početku moje karijere na brodu je bil naš Ado Linić ki je nakon nekog vrimena šal dalje, a sad na zadnjen vijaju prvi put san navigal s Gordanom Dujmićen, ki je isto električar se Isusove leta tamo. Na žalost nismo se previše družili aš smo bili va kontra smene pa dok je jedan delal, drugi je spal, ali sam osjećaj da imaš nekoga svoga na brodu je dobar. Kad smo kod Gordana, domislimo se malo i njegovoga pokojnoga tasta Vojka Glažara ki je jedan od pionira na toj kompanije i ki je sigurno zaslužan da su se i nami ta vrata otprla. Na kompanije su još naši sumještani električari Goran Medanić, Damir Benger, Denis Bojanić, neka se ne uvredi ako san koga pozabil.

Saki dela svoj posal

A taj naš brod, ki se zove Audacia, namenjen je za zavarivanje i polaganje cijevi na morsko dno. Na brodu je, kad dela, oko 275 člani posade, tvornica je to na moru ka nikada ne fermiva. Na brod i z broda isključivo se gre helikopterom, brod ima helidrom, pa je relativno se to, u svezi ukrcaja i smene posade, jednostavno. Kako san i rekal jedna smena je od polne do polnoći, a druga od polnoći do polne. Kako te ćapa delaš celi ugovor od pet šeteman. Na glavnim mestimi na brodu su Nizozemci, ovaj tehničko-stručni del su ostali Europljani, dok su pomoćni radnici Filipini. Hrana ni loša, više vrst, traka, tacna i krcaj ča voliš. Generalno atmosfera na brodu je relativno hladna, saki dela svoj posal, nema nekih družnja i ćakula, alkohola opće ni, a i ni ti baš do ničega nakon dvanajst ur dela. Tuširanje, jido, čitanje, odmaranje i spanje.

Predzadnje smo delali cijevovod pod nazivon Sjeverni tok, od Rusije do Njemačke, dok Tramp ni stavil sankcije i na neki način zabranil okončanje projekta s naše strane. Prije toga smo delali Južni tok plinovoda od Rusije do Turske. Cijevi kalivamo do dva i pol kilometra va dubinu, promjer varira, s obzirom na vrstu i zahtjeve investitora od 4 inča do 48 inča. Svaka je cijev oko 12 metri duga ima betonsku zaštitu okolo ka je štiti na dnu mora. Srednja brzina za polaganje  cijevi srednje širine je oko tri kilometra na dan.

Brod na komu san već deset let je prenamjenjeni brod za rasuti teret tako da je to trupom običan brod ki ima svoju makinu i propelu. Kako je neobično važno da prilikon polaganja cijevi brod vavek bude na točnoj pozicije, bez obzira na utecaj vali, vetra i morskeh struj, na brod je postavljeno sedan trastera ki su zaduženi da se brod ne miče. Na kuverte, odnosno na prove je postavljena ta nezgrapna konstrukcija ka je najvažneji del broda za polaganje cijevi. Ona je zadužena i pomaže da te duge čelične cijevi obložene betonom ne puknu, već da se do granice fleksibilnosti, odnosno naprezanja i pod čim manjim kutem, spuste na dno.

Do sad san bil na polaganju cijevi va Južne Amerike, pa Meksički zaljev puno put, Egipat, Izrael par put, južna Afrika, sjeverna Evropa  – kade san se pasal, va Australije san bil leto i pol, Indija, zadnje va Kine ma ovoga puta ne pet tjedni nego pet meseci iz dobro nan znanih razloga pandemije bolesti Covid-19. Ni mi strašno teško palo, delo se moralo storit, a kad su doma si zdravi onda je i na brodu lakše bit. Stari bi se pomorci nasmeli na tu našu “muku” od pet meseci.

Familija i tradicija

Moje jubavi: žena Suzana mi vavek fali, a najviše naše curice Lana i Anja ke su sad najlipše, smešne i posebne. Mora mi Suzana falet aš je ona prva i jedina moja jubav, ne bin smel priznat, ali bez nje se ne bin znal obrnut, a se je počelo na maškarami dok smo hodili va srednju školu. Na maškarami je se lakše pa tako i onaj prvi korak, kada na olovne noge prilaziš i tankoga glasa zamoliš za tanac moleći Boga da te ne odbije aš nećeš nikad više skupit hrabrost nekoj divojke prić. Zato san slab i na maškare, obožavan poć z svojemi Špažićarimi, parićivat se, delat alegoriska kola, pomagat, ne zatrt tradiciju ka je va Kostrene od pamtivijeka. Naravno da su tata i mama na nas veli utjecaj imeli i da oni ne posustaju, a ja mislin da će tako bit dok ih noge budu služile, a tata i posle toga, nosit će ga ili rivat. I on je to zavolel ko dete, a i imel je od koga va Šoićimi naučit. Tradicija je stvar ku poštujen pa se ne more dogodit da na večeru za Mikulnu po pozivu Bratovštine sv. Nikole ne gren. Tata je već neko vrime predsjednik, a ne bojin se da knjigu Regula, ka se čuva preko stopedeset let, neće imet komu dat, aš mladeh pomorci na večere je.

Da se ne pozabi, s ponoson moren reć da san ja, takoreć, rođen va mestu Šoići, da san tamo bival pet i pol let, da su mi va glave još neke slike ljudi, silne mularije i stare naše kuće ka je bila va samen centru na Šterne, da je pred kućon bila vela škorica, da se sjećan dobre none Inice i da su Šoići posebno mesto va mome srcu. Na žalost, Šoići više skoro da ni, a si ki su tamo bivali, reču da in nikad neće bit lipo kako je to bilo va Šoići.

Brat Vladimir je slično pasal ko i ja, finil je Tehničku srednju školu s čen na kraju ni bil zadovoljan, pa je razliku predmeti za strojara finil va Bakru pa i on danas naviga na strancu va makine. Brat i ja smo bili na dobrome putu da tradiciju naviganja prekinemo, a mi smo je na kraju poduplali. To je život, nikad ne reci nikad.

 

To je naš Ernest, inženjer bez mane, samozatajan i miran, pomorac novoga doba.