MorePomorci

POMORCI: Kapetan Edo Borčić, zapovjednik na strancu

Gledan va ove matrikule i ne verujen. Ča je toliko pasalo, pa ja već 39 let navigan? 56 brodi i 7 632 dana provedena na brodu va pedeset i sedan let života, a još vavek mislin da san mlad, da san onaj isti mladić ki je partil va svit na ten lamarinu ča život znači. Način života je to, način na ki funkcioniramo i od koga nan je teško pobeć.

Na tankeru GRIZZLY 2000. – brat Loris i Edo (desno)

Se je počelo 1981. leta kada san se prvi put ukrcal za kadeta na Jugoliniju. Bilo je brodi koliko ćeš, ma je bilo i kadeti na lopate, po dva, tri ili četiri bimo bili na brodu. Ko danas se domišljan kad san se prvi put popenjal po skale na brod „Mošćenice“ z onen mićen kuferićen ča mi ga je mat složila. Držal san se hrabro, a va mene nemir i strah. Brod je bil na linije za Perzijski zaljev, višenamjenski brod, ali va to vrime držal je kontejnersku liniju. Potle „Mošćenic“ prekrcali su me na „Bribira“ na istoj linije i tamo san finil kadeturu.

Kernje od 10 kil

 Tu se rado domislin na vrime kad ti život spoji delo i hobi. Pošte kod ča su bile rt Ras Madrakah ili otočje Kuria Muria, raj ribarski, saki vijaj bi fermali par ur, kalkulajuć kad dospet va Suez na konvoj. Barba bi videl koliko moremo fermat, ma u prosjeku to je vavek bilo nekoliko ur. Ljudi moji, ča je to bil gušt, va teh nekoliko ur ćapat parsto kil ribe i to se ono od prve klase. Povraz od milimetra z dve udice, kod čera se domišljan, zajile su mi dve kernje, saka od cirka 10 kil, borba, poteži, molivaj,  a niki ti ne more dat ruku aš je saki va svojen delu. Ma ne moren van opisat tu sriću kad su došle na kuvertu. Bilo je i potle lipe ribarije po celen svitu, spred Karačija ili spred Tripolija na lignji, pa off-shore va Nigerije, sakakove ribe, gigantski lignji, totnji, brdo plave ribe…

Ne moren verovat da se, pred ne tako puno vrimena, navigalo godišnje po devet, deset i više meseci, a doma bilo po mesec, dva; da su plaće bile ko i na kraju, uz taj mizerni devizni dodatak od par dolari. Pomorci su bili škrbni, nisu puno trošili, trapulali su sitnice, da bi se doma malo pokazali i kupili malo bolji auto i bili važni. Muka je to bila i još je, iako je danas neusporedivo bolje va saken smislu, od plaće, komoditeta, godišnjeg odmora, opreme za navigaciju, a da ne govorin o komuniciranju s familjon. Pisma su se onda na velo pisala i kartoline smo slali. Pomorska večer se j’ slušala sa suzon va oku. Va file smo čekali kod telegrafiste dal su vremenski uvjeti dobri, dal se ka stanica dobro čuje, a danas, hvala napretku tehnologije, čujemo se po par put na dan, beštimamo kad se videopoziv „zaledi“, ma smo se preko noći vicijali!

Prva matrikula 1978.

Lošinjska plovidba

Era Jugolinije je brzo finila aš je, kako san prvo rekal, kadeti bilo na lopate, pa je tako i ofičijali bilo ko salate. Potle kadeture i fakulteta, dobru je vezu trebalo imet za poć na Jugoliniju, a ja je nisan baš imel, a nisan otel ni bit terco „sto let“ kako su neki bili, čak su i z fakulteton za timunjera navigali, baš grda vrimena.

Šal san na Lošinjsku plovidbu, tad je delal va kadrovske i ukrcival nas sused Branko Volarić ki je pomogal koliko je mogal ukrcat naši judi, pa je tako i mene porival. Prvi brod na Lošinjskoj bil je ro-ro „Lipa“, prava lipotica i ponos tadašnje flote. Dalje su se nizali „Čikat“, „Zamet“, „Susak“, „Pula“ za sekonda, pa za čifa isto na „Pule“, pa „Rapoća“, „Labor“, „Galiola“, dva put „Beli“ i na kraju „Orjula“.

Tamo 1988., 1989. leta Lošinjska je već bila dobro razvijena, jedno vrime je imela do 40 brodi ki su bili relativno dobri i kada se normalno navigalo. Najbolje je bilo na ro-ro brodimi aš su bili novejega datuma a to su bili „Ani“, „Iva“, „Lipa“, „Cres“, „Rapoća“; aš su se vavek računale nedelje va slobodne dane plus nekakovi dodatni slobodni dani radi težih uvjeta rada i bolja plaća. Dobri brodi su bili „Osor“, „Oruda“, pa „Susak“, „Orlec“, „Orjula“, „Ilovik“, „Zamet“ i „Pećine“… Od Kostrenjani skupa smo navigali kap. Mažer, kap. Krbavac, Bugar, Gumeni. Nekako va to vrime Lošinjska je otprla svoje linije i okušala se vanka Mediterana, to je bil lip izazov za seh nas: z ne još modernun opremun na brodi pasivali smo celi svit. Tako recimo z „Galiolun“ pasivat Indijski ocean bila je mala avantura va vrime monsuni. Vječito oblačno, satelitske navigacije ni, navigaš leh na zbrojenu. Gledaš oni veli tankeri, plinaši, ful opremljeni kontejneraši, moliš ih za poziciju, a oni te ignoriraju, ko ma ča bi otela ta šešula. Pa ni bilo druge nego malo skrenut pažnju, obrnut provu prema njimi, kad bi te počeli pozivat da smo va sudarnen kursu, lipo biš ga pital, a ki ste vi i kade ste, pa kad bi ti rekal poziciju, kulturno biš odogovoril kako ćeš obrnut da se pasa na sigurno, ali misija je bila ispunjena i točna pozicija dobivena.

Tankeri

 Početkom devedeseteh let si su pomalo počeli hodit ne strance, pa tako i ja. Ni mi se bilo lako odvojit od Lošinjske jer smo dobro navigali i bili ko jedna familija, ali zov svita, većih i boljih brodi, zov dolara je bil jači.

Tako san partil na Acomarit. Spletom okolnosti, dve vele promjene, poć na stranca i promenit tip brodi. Aš preć z klasičnih brodi, ro-ro ili balki na tankeri je bil dvostruki korak. Normalno, rabilo je poć nazad za sekonda za upoznat brod, tj. opremu i način ukrcaja i iskrcaja. Prvi brod je bil „Dilleta F.“, pa „Burwain Castor“ za sekonda i onda „Burwain Castor“, „Andrea“, „Torm Ranhild“, „Trent“, „Danube“, „Trent“ te „Grizlly“ za čifa. Na isten „Grizllyju“ avancal san za komandanta te nastavil niz „Puppy P“, „Grizzly“, „Puppy P“ pa još jedanput „Grizzly“ i „Puppy P“.

I ovde se našlo naših domaćih ljudi, iako su naši više voleli poć na suhi tereti, bilo je i ovde Kostrenjani pa tako i moj brat Loris, pa Miljan Šoić, Luka Benić, Bogdan Božidar – Koko, neč kasneje i moj sin Dean za kadeta. Ako san koga i pozabil neka skuža. Potle seh teh let i to se more se dogodit.

Pomorske katastrofe tankeri ke su se dogodile početkom 2000-teh, domislimo se „Kristala“, „Prestigea“ i još nekih, dopeljale su do velog pomaka u sigurnosti plovidbe te su klasični tankeri unjulog trupa se teže nahajali teret. Masovno su finjivali na zadnjen putovanju – va rezališta. Tako je i „Puppy P“ finil va Alang, va Indije nasukan na groblju brodi. To je bilo jedno novo i tužno iskustvo, kod da jedna duša umire dok brod punom snagom juri va nasukanje na pesak, dok škripi, cvili i trza se čekajuć mir i spokoj. Njok va grlu…

Lista brodi i dalje se nastavlja, ali da sad prišparamo malo harte, trenutno navigan na firme Scorpio, vavek na tankerima, ča produkti ili produkt/sirova nafta.

Nekada je pravilo bilo da dva od familje ne smeju bit skupa na brodu da se ča ne dogodi, a ja san imel sriću da se to više ne gleda pa san stvarno užival kad su sin Dean i brat Loris bili s manun.

Na tankeru MERIOM SKY 2009. – sin Dean i Edo

Kad se se prevrne i prehiti

 Va evo do sad ovih 39 let provedenih na moru, pasal san sa mora, si kontinenti, sagder bil, čagod i videl, kako bi se to moglo reć. Spočetka više, a sad se manje vidin kraj, pa moren reć da san samo bil negdere. Promjene, ke su konstantne, diktiraju način navigacije. Kako su se menjale svjetske rote od jedrenjaci ki su bižali od tropskih tišina, hridi i plićina, do pojave motora i propele ki su zaslužni za bezbrižno naviganje kraćun rotun, kade je i dalje bil problem vjerodostojnost karti, točnosti rote i pozicije u obalnoj navigaciji radi hridi i plićadur. Pojavil se onda radar ki je dal veli doprinos va sigurnosnom segmentu, pa na kraju satelitska navigacija ka je u potpunosti promenila svit, a izazov i umješnost navigacije pomalo je obrnula novu stranicu. Još smo pasali jednu promjenu, dolaskom mobilnih telefoni opet smo pomaknuli rote, ma ovoga puta opet bliže kraju da bi se ćapal obalni telefonski signal. No simi je bilo se do sad neč zajedničko: čin sigurnije navigat, bižat od neveri, doć va porat, počinut, prošećat se, pojist, popit i čagod videt.

Sam pojam navigacije pretvoril se va fraka botun. Ni karti više nimamo, mislin na one za navigat, aš ovih drugih bogami ne fali uza sa obećanja kako će nan kompjuteri olakšat život, su nas lagali, dakle karte i ostala oprema finili su va neken škabelinu za suvenir.

Danas smo i to obrnuli aš kako se vrime boravka va portu svelo na ure, a ne više na dane i tih par ur ča si za rivun dojdu ti si i sakakove inspekcije pa jedva čekaš partit. A z ovim piratima, sad nan loše vrime i vali dojdu kod blagoslov, kako po lošen vrimenu pirati ne moru delat pa nan je to najbolja prirodna zaštita. Dva put su nas provali zaskočit, srićon nisu uspeli i se je dobro pasalo, va to vrime još nismo imeli naoružane zaštitare na brodu pa je napetost bila još veća kako nami na brodu, a moren mislet i našimi doma; znajuć kade smo, a ne znajuć niš o nami.

Majko mila,  kad se ovo gore prevrneš i prehitiš zad škine aš doživljaj kad reš doma ne more se opisat. Familja, kumpanija, domaći kraj kad se slika pokaže z vrh Zlobina ili zad Matulji, pogled na Kvarner; to samo pomorac razume. Nekad smo se tako veselili kad smo brodom Vela vrata pasali i naš lipi Kvarner otprli, kako god, slika je vavek ista, neopisiva.

Prolaz Bospora – početkom 2000.

Ča ću van reć, bilo je tu sakakovih trenuci, lipih i grdih, ke god i pozabiš aš je bolje tako, ma ki bi ih se seh ni spametil. Ali ne moreš se ne spomenut sih onih svojih najbližih ki su te na celen ten putu pratili, mame Rajne rođene Medanić ka je već dugo pokojna i ka je celi život uz poneštru Lučke kapetanije v’ Rike provela, vezana uz to isto more od rođenja, celi radni život provela va Kapetanije z dva pečata va radne knjižice, zaposlena i šla va penziju z Kapetanije Rika. Sakog pomorca gledala kod svoje dite. Vječito z pogledom na more, ispraćivala, dočekivala prvo svog oca pa po ten oba sini. A otac Zlatan s fotoaparatom preko ramena tekal od Rike do Kopra pa nazad i opet, dočekat jednoga, ispratit drugog sina, se poslikal, saku sliku zada opisal. Doma pun pikabet albumi da će si budući naraštaji imet ča gledat. Tata je živ i dobro je. Moje dvoje dice, sin Dean i kćer Eda, ča san imal vele sriće bit doma kad su se rodili, moje su vele jubavi. Njihova mama je bila čvrsti stup i del moga života, dugo je držala četiri kantuna od kuće, a onda smo nakon puno vrimena ča smo bili skupa saki svoju novu rotu potegnuli. Dica su rasla i zrasla, ne moreš zbrojit koliko rođendani je pasalo, ki put san bil doma, a više puti ne i sada su oni svoji i veli ljudi. Moja ljubav prema njimi ne pasuje, ali se deli na još nove četiri lipote, na moja četiri unučića ča okolo kuće lete. Tu broju ni kraj aš uz sadašnju bolju polovicu tu ih je još četvoro, tako da ponosito zijan: 4 put nono i 4 put nončuh! Razlog više za ekstra kufer pun čokolad, nutele i igrački. Srića da je neiscrpan tank od ljubavi!

Eto, još vavek san doma aktivan, se neč kalkulan, maškare su pasale, a one su još vavek veli del mene i ta cela kumpanija od maškar se pomalo razišla, pa je vrime za partit na brod, taman tajming. Na leto san doma, se ću ćapat, del leta, ljetni karnevali, turneje z barkun. Kad evo ti ovoga vraga od korone, čekan da to pasa, sedin doma, oko kuće i vrta bacilan, ni vrag da će mi se rotacija pokvarit, a leto za jesen zamenit. Ča će bit – će bit! Lip pozdrav simi i mirno more kolegama ki trenutno tu plavu njivu oru!

Jendanput su me dica pitala da ki del svita mi se najviše pijaža, kade mi je bilo najlipje? San in rekal – va Kostrene. Nasmeli su se, ma, doma je najlipše!

 

To sigurno ni se od našega kapitana Eda, ni nan povedal kako je tata Zlatan s Pećin došal va Kostrenu i oženil Kostrenku, kako je bil „dobar“ va škole va Bakru, kako doma ljubomorno čuva stare alate i brodsku opremu, kako mu je bilo va mladosti va Randići, va Čitaone, va Urinju na šterne, na ribarskimi feštami na ke se z barkami hodilo. Bit će prilike aš se ko mladić drži naš Edo. Mirno more, kapitane!