MladiZanimljivosti

Popis stanovništva – produljen poziv za popisivače i kontrolore

Do 18. srpnja omogućene su prijave za posao popisivača i kontrolora na Popisu stanovništva, kućanstva i stanova 2021.

Državni zavod za statistiku produljio je rok za prijavu za popisivače i kontrolore koji će sudjelovati u prvom digitalnom popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.

Potrebni uvjeti

Da bi se mogli prijaviti, eventualni kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • državljanstvo Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj
  • navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
  • završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje
  • poznavanje rada na računalu
  • valjana adresa elektroničke pošte.

Prednost imaju kandidati s višom razinom obrazovanja, nezaposleni i studenti te osobe s iskustvom rada na prijašnjim popisima/anketama kao i oni koji mogu dokazati dobro poznavanje rada na računalu. Procjenjuje se da bi popisivač mogao primiti naknadu u iznosu od 5 do 6 tisuća kuna, ovisno o popisnicama i popisnom krugu.

Popisivanje se provodi od 27. rujna do 17. listopada s mogućnošću produljenja do 29. listopada 2021. godine i zahtijeva puni dnevni angažman popisivača i kontrolora (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača ili kontrolora nema drugih poslovnih/školskih obveza.

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa ispuniti prijavu i to do produljenog termina: 18. srpnja.

Prijave su produljene do 18. 7. 2021.

Popis je najbogatiji izvor podataka o stanovništvu RH

Na području današnje Republike Hrvatske prvi popisi stanovništva provedeni su 1746. i 1754., i to su bili tzv. ”terezijanski” popisi, za vladavine Marije Terezije. Ti popisi nisu uključivali plemiće i svećenstvo te se stanovništvo popisivalo prema pripadnosti posjeda pojedinom vlastelinu ili gradu. Prvi popis koji sadržava sveobuhvatne podatke za cijelo područje današnje Republike Hrvatske proveden je 1857. godine u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji.

Očekuje se da će na Popisu 2021. biti angažirano oko 8 000 popisivača, 1 100 kontrolora, 170 instruktora i 45 koordinatora. Uz njih bit će još angažirani članovi županijskih popisnih povjerenstava, članovi ispostava i članovi popisnih centara. Sveukupno bi u Popisu 2021. na terenu bilo, izravno ili neizravno, angažirano oko 10 000 ljudi!

Popis stanovništva, kućanstava i stanova najopsežnije i najsloženije je statističko istraživanje s obzirom na brojnost obuhvaćenih jedinica te najbogatiji izvor podataka o stanovništvu u Republici Hrvatskoj. Državni zavod za statistiku ove godine prvi put omogućuje građanima RH da se samostalno popišu putem sustava e-građani.