KostrenaKulturaMorePomorci

Potpisan ugovor za vrijednu muzeografsku opremu Kuće kostrenskih pomoraca

Danas je u Kostreni potpisan ugovor o nabavi roba i usluga za finalno muzeografsko opremanje prostora interpretacijskog centra „Kuća kostrenskih pomoraca“, vrijedan nešto manje od milijun kuna.

Riječ je o nabavci rasvjete, namještaja te usluga modeliranja, izrade grafičkih mapa, signalizacije i interpretacije stalnog postava interpretacijskog centra. Muzeografska oprema posljednji je dio slagalice u uređenju Kuće čiji će postav na suvremen način interpretirati sve ono što je Kostrenu obilježilo kroz godine njenog postojanja i neraskidivog suživota s morem.

Ugovori su potpisani na lokaciji budućeg interpretacijskog centra koji bi službeno trebao biti otvoren u drugom kvartalu 2023. godine. U ime Općine Kostrena kao naručitelja, ugovore je potpisao općinski načelnik Dražen Vranić, a u ime javnim natječajem odabranog dobavljača roba i usluga Darko Špiljarić, direktor tvrtke DIZZ CONCEPT d.o.o. iz Zagreba.

Muzeografska oprema posljednji je dio slagalice u uređenju Kuće čiji će postav na suvremen način interpretirati sve ono što je Kostrenu obilježilo kroz godine njenog postojanja i neraskidivog suživota s morem.

Stara škola ispred koje se nalazimo sagrađena je davne 1893. godine i dugo godina nije imala svoju jasnu namjenu. Potpisivanje ovog ugovora označava ulazak u završnu fazu uređenja interpretacijskog centra i davanje novog života ovom prostoru koji je obilježio početak školovanja brojnih naših mještana. Na tragu tog duha, vjerujem da će Centar, jednom kad otvori svoja vrata, ponovno educirati, ovoga puta posjetioce, o onome što je Kostrenu obilježilo, a to je pomorstvo “, istaknula je Borka Reljac, ravnateljica Centra kulture Kostrena koji će upravljati Kućom kostrenskih pomoraca.

Ovim važnim korakom prema realizaciji zadovoljan je i općinski načelnik Dražen Vranić: ” Kostrena je danas sinonim pomorskog znanja i pomoraca svjetskog glasa i sve je u Kostreni isprepleteno morem. Kuća kostrenskih pomoraca bit će mjesto priča i sjećanja ljudi kojima je more život. Pomorci i pomorstvo ishodište su našeg kolektivnog identiteta i baštine.”

Tijekom 2021. godine započeli su građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji zgrade i prenamjeni prostora za novu namjenu, a u svibnju 2022. godine ugovoren je i multimedijalni postav Kuće kostrenskih pomoraca. Radovi se izvode prema projektu interpretacijsko-muzeološke studije usklađene s građevinsko – arhitektonskim projektom kojeg potpisuje Jana Mikuličić Antulov, d.i.a. iz Aka Tim d.o.o. Rijeka, a Aka Tim je i u potpisu projekta muzeografskog opremanja Kuće.

Kuća kostrenskih pomoraca zamišljena je kao putovanje između neba, kopna i mora, a što će vizualno i prostorno biti predstavljeno kroz četiri prostora – prizemlje kao more, prvi kat kao kopno i potkrovlje kao nebo te stubište koje će ih povezivati i predstavljati putovanje.

Prostor prizemlja obuhvaćat će tematske cjeline „more je život“, „čuvajmo more“, „trebamo more“ i „more je u opasnosti“, čime se želi istaknuti utjecaj čovjeka na more i međusobna ovisnost kao i važnost njegovog očuvanja, a prizemlje će imati i izdvojenu cjelinu priča i predaja o moru.

Postav prvog kata pričat će priču o kući, o domu, obitelji i ženskoj perspektivi, o Kostreni, pomorskoj službi i kapetanima te pučini i olujama te će se na taj način pokušati dočarati toplina doma kojeg pomorac napušta prilikom svakog odlaska na hladni brod i daleku pučinu.

Prostor potkrovlja pružit će možda i najinteraktivnije sadržaje Kuće kroz ocean znanja, brodski dnevnik, nebesku, zemaljsku i satelitsku navigaciju, kao i spoznaju plovidbe kroz interakciju „ploviti se mora“.