InformacijeKostrena

Povećani cenzusi prihoda za ostvarivanje prava socijalne skrbi

Općinsko vijeće Općine Kostrena izmijenilo je Odluku o socijalnoj skrbi kojom su povećani cenzusi prihoda za ostvarivanje pojedinih prava socijalne skrbi.

S obzirom na povećanje troškova života ukazala se potreba za izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena kako bi prava iz socijalnog programa postala dostupna što većem broju korisnika.

Izmjenom Odluke uvjet prihoda ispunjavaju oni korisnici koji u 3 mjeseca prije mjeseca u kojem podnose zahtjev nisu ostvarili prihod veći od od propisanog novim cenzusima. Tako je uvijet prihoda za samce s 340 eura povećan na 450 eura, za dvočlanu obitelj s 440 na 670 eura, za tročlanu obitelj s 560 na 810 eura te za četveročlanu obitelj umjesto 690 novi cenzus iznosi 970 eura dok je iznos za svakog daljnjeg člana obitelji sa 110 povećan na 120 eura.

Zahtjev za ostvarivanje prava korisnici mogu predati osobno ili dostaviti poštom na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena te e-mailom na e-adresu: kostrena@kostrena.hr.

Korisnici koji zahtjeve dostavljaju osobno, to mogu učiniti u uredovno vrijeme za prijem stranaka; ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati te utorkom od 13 do 17 sati. Četvrtkom se stranke ne primaju.

Svi obrasci za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Kostrena.