Kostrena

Povećanjem naknada i proširenjem prava Kostrena odgovorila na veće troškove života

U posljednjih nekoliko mjeseci na snagu je stupilo nekoliko novih odluka o povećanju različitih naknada, a povećani su i cenzusi za ostvarivanje socijalnih prava čime Općina Kostrena nastoji umanjiti negativne posljedice povećanja troškova života.

S 1. siječnja na snagu je stupila Odluka o novčanoj potpori po rođenju djeteta temeljem koje roditelji za svoje novorođeno dijete mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć po rođenju i dodatno s navršenih šest mjeseci života, kao i pravo na mjesečne bonove za dojenačku prehranu i opremu do navršene prve godine djeteta.

Novom odlukom iznosi jednokratnih novčanih potpora povećani su za više od 80%. Za prvorođeno dijete s 265,45 € na 500,00 €, za drugorođeno dijete s 398,17 € na 750,00 € te za trećerođeno i svako sljedeće rođeno dijete s 663,62 € na 1.250,00 €. Novčana naknada po navršenih šest mjeseci djeteta povećana je sa 132,73 € na 150,00 €, a mjesečni bonovi iskoristivi u ljekarnama izdaju se od 1. siječnja na iznos od 30,00 €.

Posebna briga za socijalno najranjivije skupine

Korisnicima zajamčene minimalne naknade nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad te korisnicima čiji su mjesečni prihodi ispod propisanih cenzusa, Općina Kostrena osigurava pomoć u prehrani i jednokratne novčane pomoći, a dodatno se povećanjem cenzusa prihoda iznad nacionalnog prosjeka, željelo obuhvatiti što veću skupinu korisnika.

Visina bona za kupovinu hrane ostala je ista kao i u 2023. i iznosi 90,00 eura mjesečno za korisnika samca uz dodatnih 10,00 eura za svakog sljedećeg člana kućanstva dok su iznosi jednokratne novčane pomoći za korisnika samca povećani  sa 150 na 180 eura i 20 eura za svakog sljedećeg člana kućanstva, umjesto dosadašnjih 15 eura.

Povećani su i cenzusi za ostvarivanje prava o dodatnoj zdravstvenoj skrbi te su oni sada izjednačeni s cenzusima za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi. Povećani su i iznosi mjesečnih potpora za djecu oboljelu od kroničnih bolesti i djecu s teškoćama u razvoju. Mjesečna potpora za dijete kojemu je utvrđen 4. stupanj tjelesnog oštećenja  iznosila je je 60 eura, a taj je iznos povećan na 80 eura. Potpora za dijete kojemu je utvrđen stupanj 3. tjelesnog oštećenja iznosila je 30 eura, sada je taj iznos povećan na 50 eura.

Općina je uvela i novi sustav isplate božićnica i uskrsnica čiji se broj korisnika sada višestruko povećao jer su prije pravo na uskrsnicu imale samo osobe starije od 80 godina.

Uskrsnice su do sada dobivale samo osobe starije od 80 godina, a božićnice sve osobe starije od 65 godina bez obzira na status umirovljenika te djeca i osobe s kroničnim bolestima i poteškoćama u razvoju, neovisno o imovinskom cenzusu. Svi korisnici su dobivali 53 eura božićnice, odnosno 20 eura uskrsnice.

Sada pravo na božićnicu i uskrsnicu imaju iste grupe korisnika, a to su umirovljenici bez obzira na godine, osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 55 godina te djeca i osobe oboljele od kroničnih bolesti i s teškoćama u razvoju.

Kada se zbroje iznosi božićnica i uskrsnica, korisnicima s najmanjim primanjima umjesto dosadašnjih 53 eura taj se iznos povećao na 130 eura, a ni korisnici s najvišim prihodima nisu zakinuti unatoč uvođenju prihodovnog cenzusa jer ostaju na 50 eura.

Ovim mjerama obuhvaćeno je više od 1.100 korisnika što je gotovo četvrtina stanovnika Kostrene. Općina Kostrena se ovim nadstandardom još jednom istaknula u socijalnim mjerama i promišljanju o potrebama svojih mještana.

Povećana sredstva za javne potrebe

U 2024. godini proračunom Općine Kostrena osigurano je 142.900,00 eura namijenjenih financiranju programa i projekata na području obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i održivog razvoja što je 42.670 eura više u odnosu na prošlu godinu.

Dodatnih 310.000,00 eura osigurano je za programe i projekte javnih potreba u sportu kojima raspolaže Sportska zajednica, a namijenjena su redovitoj djelatnosti sportskih udruga, školi sportova za djecu i mladež, sudjelovanje na natjecanjima, pripremi sportaš, potpori izdavačkoj djelatnosti u sportu, unaprjeđenju stručne djelatnosti u sportu i organizaciji sportskih manifestacija.