Kostrena

Pregled madeža u Kostreni

Općina Kostrena je na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije prihvatila provedbu javnozdravstvenog programa Pregled i edukacija za rano otkrivanje melanoma.

Svrha programa jest dermatoskopskim pregledom madeža rano detektirati promjene u normalnom izgledu madeža. Obuhvaća klinički pregled kože cijelog tijela i dermatoskopiju u svrhu detekcije atipičnih madeža, njihovo praćenje i rano otkrivanje početnog melanoma. Program provode liječnici KBC-a Rijeka sa stručnim suradnicima iz NZZJZ-a Primorsko-goranske županije te je planiran pregled 120 mještana.

Narudžbe za preglede primaju se od ponedjeljka, 14. studenoga do petka, 25. studenoga 2022. godine od 9 do 12 sati na telefon 358-729, a pregledi će se održati u prostoru Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ na lokaciji Kostrena, Glavani 89a.