Kostrena

Preuzimanje spremnika za otpad

Sukladno najavama 31. siječnja 2023. na području Općine Kostrena započinje korištenje individualnih spremnika i uspostava novog sustava prikupljanja otpada “od vrata do vrata”.

S početkom korištenja individualnih spremnika povući će se postojeći veliki spremnici za miješani komunalni otpad, papir i karton te plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu.

Korisnici koji još nisu preuzeli svoje zelene, plave i žute spremnike, pozivaju se da ih preuzmu u razdoblju od 21. 11. do 3. 12. 2022. na lokaciji Reciklažnog dvorišta Urinj, Urinj 50a, prema slijedećem rasporedu:

  • ponedjeljak, utorak i petak od 8:00 do 15:00 sati
  • srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:00 sati
  • subota od 8:00 do 13:00 sati.

Iz Reciklažnog dvorišta napominju da je preuzimanje moguće samo uz kupon za preuzimanje. Za sve dodatne informacije (rješavanje statusa korisnika, promjena korisnika, promjena podataka o članovima kućanstva i sl.), korisnici se mogu javiti u komercijalnu službu KD Čistoća:

Uzorak letaka s kuponom dostupan je u prilogu uz napomenu da je svaki korisnik dobio svoj individualni kupon na kućnu adresu:

  • Poziv za naknadno preuzimanje individualnog zelenog spremnika za miješani komunalni otpad
  • Poziv za naknadno preuzimanje individualnih plavih i žutih spremnika za papir i karton te plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu.