Kostrena

Prijavom projekta za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Kostrena korak bliže izgradnji doma za starije osobe

Uspješno je podnesena prijava projekta izgradnje doma za starije osobe u Kostreni na Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Priča o potrebi izgradnje doma za starije osobe u Kostreni postoji gotovo od samog osnutka Općine. Svako je vodstvo učinilo korak bliže i dalo svoj obol razvoju projekta koji bi se sada napokon mogao realizirati i to uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Općina Kostrena u svojstvu prijavitelja i Primorsko-goranska županija kao partner u projektu, prijavile su izgradnju i opremanjeCentara za starije osobe Kostrena“, na Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. čiji je cilj poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Ukupan iznos projektnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 49,2 milijuna eura (370.000.000,00 HRK).

U svrhu definiranja projektnog partnerstva Općina Kostrena i Primorsko-goranska županija sklopile su Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Centar za starije osobe Kostrena čijom će se realizacijom unaprijediti infrastruktura za pružanje socijalnih usluga na području Primorsko – goranske županije. Postojeći kapaciteti za smještaj starijih osoba na području naše županije, posebno osoba s demencijom, značajno su niži od europskog prosjeka čime realizacija ovog projekta dobiva dodatno na značaju.

Bude li prijava projekta uspješna, u Kostreni bi se uskoro trebao izgraditi moderan Centar za starije osobe kapaciteta 144 korisnika institucionalne skrbi, od čega 20 smještajnih jedinica za oboljele od Alzheimerove bolesti.

Centar bi pružao i pet izvaninstitucionalnih usluga kojima bi se omogućio duži ostanak starije osobe u vlastitom domu, od pomoći u kući, do poludnevnog i cjelodnevnog boravka, skrbi za osobu prilikom spriječenosti njegovatelja, kao i usluge savjetovanja i podrške. Pored mještana Kostrene, korisnici usluga budućeg Centra prvenstveno su stanovnici s područja Primorsko – goranske županije, osobito okolnih mjesta i gradova.

Prijavljeni projekt ima svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju i glavni projekt na temelju kojeg je ishođena i pravomoćna građevinska dozvola te Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 21,5 milijuna eura  u što su uključene aktivnosti pripreme i izrade projektno-tehničke dokumentacije, izgradnja i opremanje objekta te promidžba i vidljivost. Razdoblje provedbe projekta iznosi 35 mjeseci, a počinje potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i završava s 30. lipnja 2026. godine.

Bespovratna sredstva koja se potražuju u okviru projektnog prijedloga za izgradnju  i opremanje Centra za starije osobe Kostrena iznose približno 6,14 milijuna eura što je ujedno i maksimalan iznos koji se može ostvariti po ovom natječaju.

Pogledaju li se demografski pokazatelji koji upućuju na stalan trend starenja stanovništva na području čitave EU, kao i porast broja osoba s Alzheimerovom demencijom, rastu i potrebe za kvalitetnim institucionalnim i izvaninstitucionalnim rješenjima i uslugama. Prema podacima zadnjeg Popisa stanovništva u RH, udio stanovništva u dobi od 65 i više godina iznosi visokih 22,45 posto. Već sada, na razini ovih demografskih pokazatelja, Hrvatska po broju smještajnih kapaciteta značajno zaostaje za europskim prosjekom što ukazuje na važnost i nužnost izgradnje kvalitetnih Centara kakav će se biti u Kostreni.