Kostrena

Prim. dr. Jasna Gobić: Vjerujem da je rad ambulante znatno unaprijedio zdravstveni status žena

U ginekološkoj ordinaciji Kostrena, nakon dugogodišnjeg predanog rada, prim. dr. Jasna Gobić i dr. Ljerka Polić završile su svoj radni angažman. Tom prilikom razgovarali smo s prim. dr. Jasnom Gobić kako bismo saznali više o njenom iskustvu i djelovanju unutar ordinacije u Kostreni te istražili kolika je važnost kvalitetne zdravstvene skrbi za žensko reproduktivno zdravlje.

Ginekološka ordinacija u kostrenskom Domu zdravlja otvorena je tek 2015. godine, dok su prije toga ordinacije postojale isključivo u Rijeci te u Crikvenici.

Možete li nam reći nešto više o suradnji između Općine Kostrena, Doma zdravlja, Vas kao liječnice i drugih sudionika kako bi se omogućilo otvaranje i uspješno funkcioniranje ordinacije?

Ginekološka ambulanta Doma zdravlja u Kostreni počela je s radom 1. listopada 2015. godine. Ordinacija je osnovana na inicijativu Općine Kostrena, uz suglasnost Doma zdravlja PGŽ, s ciljem da se stanovnicima Kostrene omogući bolja zdravstvena skrb. U ordinaciji smo od početka radili prim. dr. Đuro Ćuk i ja, svaki s pola radnog vremena, jer smo tada bili već u mirovini. Oboje smo do mirovine radili u Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka. Već dvije godine prim. Ćuka zamjenjuje dr. Ljerka Polić. Također, vrijedan dio našega tima bila je i sestra Valentina Šikić Dimitrašinović koja je savjesno i susretljivo komunicirala s pacijenticama te usklađivala rad ambulante.

U samoj inicijativi za otvaranje ambulante nisam osobno sudjelovala. Prostor ordinacije trebala je urediti Općina u prizemlju Doma zdravlja Kostrena. Valjalo je, uz uređenje prostora, nabaviti i potrebnu opremu. S velikim entuzijazmom prišli smo ostvarenju tog projekta, a posebno je veliki posao odradio ing. Tićak.

Želja Općine Kostrena bila je osigurati pristupačniju zdravstvenu skrb za zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, koje su do tada na preglede odlazile u ambulante u Rijeci. Općina je građevinskim preinakama uredila prostor, nabavila namještaj i medicinsku opremu i suvremeni ultrazvučni aparat te je ordinacija započela s radom.

Što je Vas potaknulo da odlučite sudjelovati u radu kostrenske ginekološke ordinacije?

U proljeće 2015. godine nazvala me magistra Tatjana Smeraldo i predložila mi, ako sam voljna raditi kao ginekologinja u timu s prim. Ćukom u ambulanti koju Općina Kostrena planira otvoriti. Prihvatila sam taj prijedlog sa zadovoljstvom jer mi ideja o prestanku profesionalnog angažmana umirovljenjem nije bila bliska. Svoju specijalizaciju u području ginekologije započela sam davne 1974. godine i u struci radila gotovo pet desetljeća.

Po Vašem mišljenju, koje prednosti donosi imati pristup ginekološkoj njezi unutar lokalne zajednice? Kolika je važnost lokalne ginekološke ordinacije za zdravstvenu njegu žena?

To je načelno pitanje dostupnosti svake zdravstvene usluge – naravno, što je zdravstvena usluga dostupnija, kvalitetnija i brža to su i njeni učinci bolji.

Kako je otvaranje ordinacije utjecalo na žene u Kostreni i okolnim područjima? Ima li ordinacija danas velik broj pacijentica, je li se time smanjio pritisak na riječke zdravstvene ustanove?

Ambulanta je, kada je krenula s radom, počela upisivati pacijentice. Danas, nakon 8 godina, broj registriranih pacijentica je 3400, među kojima je veliki udio mladih pacijentica. Vjerujem da je rad ambulante znatno unaprijedio zdravstveni status žena. Pacijentice ambulante nisu samo iz Kostrene, već i iz riječkih prigradskih područja: Kraljevice, Bakra, s Krka, a čak je i značajan broj pacijentica iz Rijeke.

Prema najnovijim podacima, Kostrena ima ginekološku ordinaciju s najvećim brojem trudnica u Primorsko-goranskoj županiji. Mislite li da će se ovaj pozitivan trend nastaviti i u budućnosti? Ima li ordinacija u Kostreni sve potrebne uvjete kako bi i dalje zadovoljavala potrebe zdravstvene njege trudnica?

Po dobnoj strukturi registriranih pacijentica, kostrenska ambulanta je „mlada ambulanta“, uključuje žene mlađe životne dobi. Velik je broj trudnica – 2021. godine bilo je čak 188 uspješnih trudnoća, u 2022. godini 123 trudnoće, dok su samo do kolovoza ove godine registrirane 104 trudnice. Pretpostavljam da će ih do kraja ove godine vjerojatno biti više nego prošle godine. Kako će biti u budućnosti, teško je prognozirati – to ovisi o puno ekonomskih i socijalnih okolnosti.

Prema sadašnjim potrebama pacijentica, ambulanta ima relativno dobre uvjete rada što ne znači da je i nadalje ne treba osuvremenjivati. Osim praćenja trudnoće, u ambulanti se obavljaju preventivni pregledi za rano otkrivanje malignih ginekoloških oboljenja – Papa brisevi. Važni su i ultrazvučni pregledi kojima se otkriva patologija maternice i jajnika. Nakon pregleda i sumnji na patološki nalaz, pacijentice smo upućivali na daljnju obradu i KBC, a suradnja s Klinikom za ginekologiju i porodništvo bila je uspješna i uvijek usmjerena za dobro pacijentica.

Kako bi ordinacija mogla unaprijediti svoj rad s obzirom na rastuće potrebe pacijentica? Kako bi se mogla dalje poboljšati trudnička skrb, ali i zdravstvena skrb općenito?

To su pitanja koja zadiru u zdravstvenu politiku općenito i posebna pitanja zaštite zdravlja žena. Zdravstveni standard ovisi o izdvajanjima za zdravstvo, a izdvajanja za zdravstvo o zadanim mogućnostima proračuna na državnoj, regionalnim i lokalnim razinama. Naša struka ima uzore u zemljama s višim općim i zdravstvenim standardom pa nije teško pronaći odgovor u kojem pravcu bi trebala ići unapređenja.

Redoviti ginekološki pregledi vrlo su važni za održavanje reproduktivnog zdravlja i rano otkrivanje te prevenciju bolesti. U Vašem iskustvu, dolaze li pacijentice redovito na preglede? Mislite li da bi se ordinacija trebala više angažirati u edukaciji i informiranju pacijentica o važnosti ginekološke skrbi?

Moje osobno iskustvo jest da su nove generacije žena puno bolje educirane i zdravstveno pismenije od prethodnih pa redovitije dolaze na preglede. Sastavni dio posla ginekologa je i stalna edukacija pacijentica tijekom posjeta ambulanti. Pacijentice smo informirali i educirali i o planiranju obitelji. Sada, kad je došao kraj mome angažmanu u Kostreni i, ujedno, mojoj liječničkoj  karijeri, moram reći da me posao u ambulanti  radovao i ispunjavao kao liječnicu i osobu. Pomagala sam ženama svojim znanjem. Poticala sam u njima optimizam i pružala im utjehu kad je trebalo. Najveća radost mi je čuti vijest da je moja pacijentica, koju sam tijekom trudnoće nadzirala, rodila živo i zdravo dijete. Sretna sam kad čujem da je pacijentica kojoj je otkrivena zloćudna bolest uspješno izliječena. Ginekologija za mene nije bila zvanje nego životni poziv.