Kostrena

Prof.dr.sc. Čedomila Milin – Knafel red.prof.u trajnom zvanju, profesorica emerite

Još jedno visoko akademsko priznanje stiglo je u Kostrenu. Prof.dr.sc. Čedomila Milin – Knafel, Kostrenka dubokih korijena, stekla je u svibnju ove godine najveću sveučilišnu počast, zvanje Profesorice emerite. Visoko zvanje dodijelio joj je Sveučilišni senat riječkog Sveučilišta na prijedlog Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Prof. Milin-Knafel već se u toku osnovnoškolskog obrazovanja zainteresirala za kemiju, a taj interes joj je pobudila prof. Ivana Paškvan u OŠ Pećine. Tako je nakon završene Sušačke gimnazije krenula na studij kemije na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala 1973.godine. Od 1974. do 1977. radila je na Institutu za prirodoslovne i matematičke znanosti Sveučilišta u Rijeci a 1977. godine prelazi na Zavod za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta gdje ostaje sve do mirovine 2015.

 

Magistarski rad iz područja biokemije brani 1977. godine, a 1982. doktorskom disertacijom stječe akademski stupanj doktora znanosti iz područja kemije. Tijekom iste godine usavršava se na „Instituto di Patologija Generale“ u Milanu.

Na Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci dolazi 1977. kao asistent na Zavodu za kemiju i biokemiju,1982. postaje znanstveni asistent, za docenta je izabrana 1985., za izvanrednoga profesora 1995., za redovitog profesora 1998. a za redovitog profesora u trajnom zvanju 2003. godine. Od 1992. pa sve do mirovine obavljala je dužnost predstojnice Zavoda za kemiju i biokemiju. Vršila je i dužnost prodekana Medicinskog fakulteta punih 15 godina. Pod njezinim vodstvom Zavod je izrastao u vrlo respektabilnu znanstveno-nastavnu jedinicu Fakulteta.

Profesorica Milin-Knafel objavila je preko 90 znanstvenih radova što u domaćim što u međunarodnim časopisima. Sudjelovala je na preko 100 domaćih i međunarodnih skupova. Vodila je znanstvene projekte, bila mentor diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija. Organizirala je i razvijala dobru znanstvenu i poslovnu suradnju u ekološkim ispitivanjima Kvarnerskog zaljeva s mnogim znanstvenim i poslovnim institucijama u PGŽ i šire. Bila je i društveno angažirana što je u prirodi njezine kostrenske obitelji.

Za svoju ukupnu znanstvenu aktivnost dobila je 2011. Godišnju nagradu Zaklade sveučilišta u Rijeci za znanost. U studenom 2022. Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je izbor prof.dr.sc. Čedomile Milin-Knafel red.prof. u trajnom zvanju u mirovini Medicinskog fakulteta u počasno zvanje Profesorice emerite.

Profesorici Milin – Knafel čestitamo na ovom najvišem sveučilišnom priznanju!