Općina - prijatelj djeceRoditeljski kutakŠkola

Program sociopedagoške podrške učenicima OŠ Kostrena

Programom će se  osigurati usluga vanjske suradnice, socijalne pedagoginje, koja će pružati savjetodavnu podršku u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima, učiteljima i roditeljima u šk. god. 2020./2021.

Psihosocijalna podrška i pomoć učenicima uključuje individualni rad s ciljem prevladavanja teškoća u učenju, ponašanju i prilagodbi, a koje su uzrokovane osobnošću pojedinog učenika i njegovim emocionalnim i socijalnim kapacitetom, pragom na frustracije, sklonošću impulzivnim i agresivnim reakcijama. Općina Kostrena odobrila je i financirat će program koji izravno utječe na kvalitetu obrazovanja i razvoja kompetencija učenika osnovne škole.

Među ostalim poslovima važno je istaknuti:

  • inicijalnu procjenu sposobnosti i poteškoća, trajanje i učestalosti stručne pomoći i podrške
  • planiranje, provedba i evaluacija individualne stručne intervencije, usmjerene na učenike
  • utvrđivanje individualnih odgojnih i obrazovnih potreba učenika te izrada stručnog nalaza i mišljenja
  • pružanje podrške učiteljima u planiranju i vrednovanju individualiziranog kurikuluma učenika s
  • teškoćama te njegovim mogućim izmjenama i prilagodbama
  • praćenje provedbe dogovorenih individualiziranih postupaka podrške u nastavnom procesu sukladno rješenju učenika i prema preporukama stručne suradnice škole
  • sudjelovanje u procjeni potreba učenika s poteškoćama u ponašanju ali i potencijala koji proizlaze iz osobina učenika i njegovog okruženja.

U radu će se učenicima pomoći u stjecanju uvida u vlastito ponašanje, vlastiti identitet, planiranju pozitivnih ciljeva i njihovoj realizaciji.

Usmjeravat će se na poželjne  načine afirmacije i poticati na prihvaćanje pozitivnih društvenih vrijednosti, poučavati kontroliranju vlastite ljutnje, traženju nenasilnih rješenja za konfliktne situacije, promjenu misli, osjećaja i ponašanja.

U savjetodavnu podršku roditelji se mogu uključiti javljanjem vanjskoj suradnici Dijani Toljanić na e-poštu: dijana.toljanic@skole.hr ili kontaktiranjem stručne suradnice škole, pedagoginje Nataše Kovačević:  natasa.kovacevic4@skole.hr  radi dogovora.