InformacijeKostrena

Prometno redarstvo na području Općine Kostrena

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena ima u nadležnosti i obavljanje poslova iz djelokruga komunalnog i prometnog redarstva.

Prometno redarstvo provodi nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na kolnicima, pješačkim prijelazima, pješačkim zonama, nogostupima i raskrižjima te poduzima ostale mjere sukladno ovlastima propisanih važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema na području Općine Kostrena.

Općina Kostrena ima dva komunalno–prometna redara koji izdaju obavijesti o počinjenom prekršaju za koje je propisana novčana kazna u visini od 300 do 700 kuna.

Počinitelj prekršaja ima mogućnost platiti određenu novčanu kaznu u polovičnom iznosu ako izvrši uplatu u roku od tri dana od dana izricanja novčane kazne.

Počinitelj prekršaja obvezan je platiti cjelokupan iznos novčane kazne najkasnije u roku od osam dana od dana izricanja iste.

Ako počinitelj ne izvrši uplatu u navedenim rokovima, pokreće se prekršajni postupak dostavom obveznog prekršajnog naloga protiv kojeg počinitelj prekršaja ima pravo podnijeti prigovor nadležnom sudu koji donosi konačnu odluku.

Općina Kostrena zahvaljuje svim mještanima i gostima koji borave na području Općine Kostrena i pritom poštuju prometne propise, naročito u vrijeme ljetne sezone kada je povećan promet na našim cestama.

Za sva pitanja i informacije iz djelokruga rada prometnog redarstva korisnicima je na raspolaganju e-mail: prometno.redarstvo@kostrena.hr