InformacijeKostrena

Raspored odvoza komunalnog otpada

U ponedjeljak, 30. siječnja 2023. na području Općine Kostrena započinje korištenje  individualnih spremnika za komunalni otpad koji su dodijeljeni korisnicima u obiteljskim kućama.

Na javnim površinama ostat će samo zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla i tekstila.

Sav ostali kućni otpad može se zbrinuti u reciklažnom dvorištu, a glomazni i zeleni otpad  besplatnim prikupljanjem na adresi korisnika.

Pražnjenje zelenih, plavih i žutih spremnika obavlja se sukladno rasporedu odvoza komunalnog otpada na području Općine Kostrena za razdoblje od 30. 1. do 30. 4. 2023. koji je objavljen na mrežnoj stranici KD Čistoća s rutama za svako naselje. Letak s rasporedom odvoza kao i karte pojedinih naselja s rutama kamiona, mogu se preuzeti i u dokumentima ispod teksta.