InformacijeKostrenaZeleni kantunić

Recikliranjem čuvamo okoliš

U reciklažnim dvorištima omogućeno je građanima da besplatno zbrinu svoj kućni glomazni otpad.

Jedno od najurednijih i najfunkcionalnijih reciklažnih dvorišta jest upravo ovo u Urinju – riječi su djelatnika KD-a Čistoća i da je tomu doista tako, uvjerite se i sami putem fotogalerije.

Reciklažna dvorišta zapravo su ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju otpada i imaju značajnu ulogu u sustavu održivog gospodarenja otpadom jer omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Kategorije otpada koje se mogu zbrinuti u reciklažnom dvorištu

 • papir i karton
 • višeslojna ambalaža
 • staklena ambalaža
 • plastika i plastična ambalaža
 • drvo (uključujući namještaj i drvenu ambalažu)
 • željezo i obojeni metali
 • električni i elektronički uređaji
 • otpadne gume
 • tekstil (odjeća i obuća)
 • biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice do 2 m³)
 • građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku)
 • baterije i akumulatori
 • lijekovi
 • boje, tinta, toneri
 • ljepila, smole
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna) i masti
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • ambalaža od opasnih tvari
 • fluorescentne i štedne žarulje
 • sredstva za čišćenje (kiseline, lužine, otapala)

Reciklažno dvorište Urinj otvoreno je ponedjeljkom, utorkom i petkom ujutro, od 8 do 15 sati,  srijedom i četvrtkom poslijepodne od 13 do 20 te subotom od 8 do 13 sati. Svi mještani koji još nisu podigli svoje plave i žute kante za razvrstavanje otpada, mogu to učiniti u Reciklažnom dvorištu Urinj. Za sve upite i nedoumice na raspolaganju su djelatnici na broju +385 91 227 5202.