InformacijeKostrena

Rezultati 13. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Na području Kostrene provedeno je trinaeseto ispitivanje kvalitete mora uz plaže Pod Kvarovo, Klančić, plažu kod Kostrenke i Svežanj.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje, more je izvrsne kvalitetete uz plaže Pod Kvarovo, Klančić, plažu kod Kostrenke i dobre kvalitete uz plažu Svežanj.

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje stanje nepromijenjeno pa se i nadalje, odnosno do opoziva ne preporuča kupanje na plažama Pod Kvarovo i Klančić.

Općina Kostrena je kao i u prethodnim ispitivanjima rezultate i zahtjeve za postupanjem uputila prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji i Ini.