InformacijeKostrena

Rezultati 14. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Na području Kostrene provedeno je četrnaesto u ujedno i posljednje ovogodišnje izvanredno ispitivanje kvalitete mora koje je s obzirom na učestalo onečišćenje obalnog pojasa i mora Općina Kostrena naručila od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ s ciljem zaštite zdravlja.

Kako je sezona kupanja pri kraju, a svih četrnaest dobivenih rezultata pokazuje gotovo nepromijenjeno stanje, nadalje se neće provoditi tjedno nego periodično uzimanje uzoraka radi ispitivanja kvalitete mora i praćenja aktivnosti sanacije onečišćenja. Općina Kostrena je u stalnom kontaktu s predstavnicima Ine i njezine Rafinerije nafte Rijeka, a svi rezultati redovito su dostavljani na adresu Ine – Rafinerije nafte Rijeka, Državnog inspektorata, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Lučke kapetanije.

Ispitivanje kvalitete mora sastojalo se od praćenja kemijskih, fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja. Na osnovi rezultata mikrobioloških pokazatelja odredila se kakvoća mora za kupanje, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ broj 73/08). Prvi uzorci uzeti su koncem svibnja, a posljednje analize provedene su početkom rujna.

Monitoring se provodio jednom tjedno duž obalnog pojasa Općine Kostrena uzimanjem uzoraka na minimalno 4 lokacije, a poseban naglasak bio je na plažama Podkvarovo i Klančić, odnosno plažama na potezu od Lučice Podurinj do uvale Dražica s referentnom postajom Svežanj. Na spomenutom području provedena su i dva ispitivanja morskog sedimenta  kojima je utvrđena opterećenost površinskog sloja morskog sedimenta teško razgradivim spojevima (PAH-ovima), stoga je preporuka i dalje kontinuirano pratiti promjene na ovim lokacijama.

Četrnaestim ispitivanjem uzeti su uzorci mora uz plaže Podkvarovo, Klančić, Spužvina i Svežanj te je u odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije tvrđena izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). U odnosu na kemijske i fizikalno-kemijske pokazatelje nadalje se, odnosno do opoziva, ne preporuča kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.