InformacijeKostrena

Rezultati 4. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Četvrtim ispitivanjem kvalitete mora na području Kostrene uzeti su uzorci na lokacijama Svežanj, Perilo, Podkvarovo i Klančić.

Rezultate ispitivanja kao i zahtjeve za postupanje Općina Kostrena je i ovoga puta uputila Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Državnom inspektoratu, Ini i Lučkoj kapetaniji.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije, a to su Svežanj, Perilo, Podkvarovo i Klančić, utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

U odnosu na fizikalno – kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvaredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena, dobivene vrijednosti za plaže Svežanj i Perilo ne odstupaju od uobičajenih  vrijednosti za morsku vodu dok su uz plažu Podkvarovo detektirane povećane rijednosti ugljikovodika, vodikovog sulfida te aromatskih ugljikovodika, a uz plažu Klančić povećane vrijednosti fenola.

Zaključak

Temeljem dobivenih rezultata tijekom četiri izvanredna monitoringa mora do opoziva se NE PREPORUČUJE kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.