InformacijeKostrena

Rezultati 5. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Peto ispitivanje kvalitete mora provedeno je na plažama Podkvarovo, Klančić, Spužvina i Svežanj.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije, a to su Svežanj, Spužvina, Podkvarovo i Klančić, utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena, na referentnoj postaji Svežanj dobivene vrijednosti ne odstupaju od uobičajenih vrijednosti za morsku vodu dok se i nadalje NE PREPORUČUJE kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.